Мэргэжлийн трэйнинг курс болон эвэнт хайх

Дуусашгүй сонголтууд. Хязгааргүй боломж.

Онцлох курсууд
БАЙРШИЛ СОНГОХ:
Илгээх
FiltersШүүлтийг арилгах
БайршилЗасах/Нэмэх

Энэ курсын огноог харахын тулд байршлаа сонгоно уу.

Төрөл

Танхим(0)

Онлайн(0)

Эрэлт ихтэй(0)

Сургалтын багц(0)

Онлайн захиалга(0)

Сэдэв

Dale Carnegie Course(0)

Илтгэл(0)

Манлайлал(0)

Борлуулалт(0)

Үйлчилгээ(0)

Байгууллагад(0)

People Skills(0)

Youth & Teen(0)

ТУСГАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ

Үнэгүй курсын мэдээлэл(0)

Вебинар(0)

Семинар Танхим(0)

Workshop Online(0)

Үргэлжлэх хугацаа

Олон сэдэвт хичээл

Дараалсан бүтэн өдрүүд

<2 цаг

2-3 цаг

3+ цаг

Хуваалцах

Сургалтын мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл яг одоо бүртгүүлээрэй.

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.