Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျပည့္ေသာ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး သတင္း

အေရာင္းႁမွင့္တင္ေရး မန္ေနဂ်ာျဖစ္ရျခငး္၏ ေကာင္းမြန္သည့္အခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုမွာ သင္၏ အဖြဲ႕အစည္းအား ရည္မွန္းခ်က္အား -ရရွိေစရန္ႏွင့္ ေက်ာ္လြန္နိုင္ရန္- ကူညီေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ အေရာင္းမျွင့္တင္ေရး အေျခေအနမ်ားသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေရာင္းမျွင့္တင္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ စတင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Hebt u moeite om leads om te zetten in verkoop? Of wilt u gewoon meer verkopen? Het kan door de slimme consument van vandaag komen, maar het kan net zo goed door uw verouderde technieken komen. Omdat de moderne consument heeft geleerd om verkoop te blokkeren, zijn nieuwe verkooptrainingen en -technieken ontstaan. Het goede nieuws is: we kunnen helpen de verkopers van vandaag en morgen te creëren.

ေရာင္းအားႁမွင့္တင္ေရး မ်ားအတြက္ ေခတ္အသစ္ ရွာေဖြျခင္း

ေဖာက္သည္တစ္ဦး မွ အေရာင္းမျွင့္တင္ေရး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ မပါဘဲ ေစ်းဝယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၇၀ ရာခိုင္နွုန္း ၿပီးဆံုးသြားပါက၊ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ အျခားေသာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မပါဘဲ ၿပီးဆံုးသြားပါက ႐ိုးရာ ကူးေပါင္းေရးစေကးသည္ လံုးဝအသက္ဝင္ေတာ့မည္မဟုတ္သည္မွာ ႐ိုးရွင္းစြာပင္သိႏိုင္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ယခင္ေခတ္ကာလမ်ားတြင္ မေပၚခဲ့ဘူးေသာ အေရာင္းႁမွင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ယခု ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္အတြက္ ေဖာက္ထုတ္ၾကရန္ လိုအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကြႏ္ုပ္တို႔၏ အေရာင္းႁမွင့္တင္ေရး သင္တန္းမွာ သင့္အား ကူညီႏိုင္သည္မ်ားမွာ-
ေခါငး္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေကာငး္မြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ရန္
လက္ရွိ ေဖာက္သည္မ်ားမွသစၥာရွိမႈကို တည္ေဆာက္ရန္
ဝယ္သူ၏ ေဖာ္ထုတ္မျပႏိုင္ေသာ လိုအပ္ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိုင္ျခင္း
ေရာင္းအားေကာင္းလာမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္

ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အေရာင္းႁမွင့္တင္မႈ ေလ့က်င့္ေရးမ်ား

ေကာင္မြန္စြာေဆာင္ရြက္န္ိုင္ေသာ အေရာင္းမျွင့္တင္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အင္တာနက္မွ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားသည္ အေရာင္းမျွင့္ေရးကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေျခအေန ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ Dale Carnegie၏ အေရာင္းမျွင့္တင္ေရး သင္တ္းမ်ားမွတဆင့္ ေရာင္းအားႁမွင့္လာႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပိုမိုသင္ၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ သစၥာရွိေသာ ရင္းႏွီးမႈအျဖစ္ ျဖစ္တည္ေစၿပီး ပံုမွန္ျဖစ္သည့္ ေရာင္းဝယ္မႈျဖစ္ေစကာ ထို႔အရာမွ သင္၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
“Dale Carnegie Training was the catalyst that got us through some challenging times and allowed our leadership team to focus on common goals that were better understood by nearly everyone. Dale Carnegie Training changed the look and feel of our organization.”
 
Edward M. D’Alba, PE
President, Urban Engineering, Inc.

အေရာင္းႁမွင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားတြင္ ယေန့ပင္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းပါစို႔

သင္စိတ္ပါဝင္စားႏိုင္ေသာ အေရာင္းႁမွင့္တင္ေရး ရင္းျမစ္မ်ား-
ebook
ဒေးလ် ကာနယ်ဂျီ၏ အောင်မြင်မှုလှို ့ဝှက်ချက်များ
မစ္စတာ ကာနေးဂီ ၏ 'မိတ္တဗလဋီကာ' နှင့် 'သောကကင်းဝေးနေထိုင်ရေး' ကဲ့သို ့သော စာအုပ်များ အုပ်ရေ သန်း ၅၀ ကျော်မှ ထာဝရတည်မြဲသော တန်ဖိုးများနှင့် အလေ့အကျင့်များ သည် လူပေါင်း ၈သန်းကျော်ကို လှုံ ့ဆော်ခဲ့ပါသည်။ ရွှေကဲ့သို ့အဖိုးတန်သော အကြံဉာဏ်ပေါင်းများစွာ သည် သင့်ကို မမျှော်မှန်းနိုင်သော အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်သို ့တင်ပေးပါလိမ့်မည်။ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး အနေဖြင့် ထူးချွန်လာစေရန်နှင့် သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တိုးတက်လာစေရန် ၄င်းအကြံဉာဏ်များကို အသုံးချပါ။
Read the article
Reach out
Contact us at any time to ask questions or find out more about developing the skills you need to succeed at work and in your everyday life.
Logo
This information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.
Submit