တက်ကြွလှုပ်ရှားသော လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

သင့်ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းချက်များကို အထမြောက်အောင်၊ ကျားကုတ်ကျားခဲ ကြိုးစားမည့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ ပိုမိုအားကောင်းသော လုပ်သားအင်အားစုတစ်ခုကို တည်ဆောက်ပါ။

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စိတ်အားထက်သန်မှုမီးတောက် ထွန်းညှိပေးပါ။

ယနေ့ခေတ် ခေါင်းဆောင်များတွင် များပြားလှသော လုပ်ဆောင်စရာကိစ္စများ ရှိကြသည်။ ၄င်းတို့သည် ဝန်ထမ်းများ လုပ်ရဲကိုင်ရဲရှိမှုကြောင့် အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းစေမည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပုံစနစ်တစ်ခု နှင့် စိတ်သဘောထားတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးရမည်။ ထိုအရာများက လုပ်ငန်း မျှော်မှန်းချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက် နှင့် တန်ဖိုးထားမှုများကို အထောက်အကူပြုကာ အကျိုးစီးပွားရလဒ်များကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းကို ထိရောက်အောင်မြင်စွာ ထူထောင်နိုင်ခြင်းသည် ဝန်ထမ်းများ၏ လိုက်ပါလုပ်ဆောင်မှုကို မြင့်တက်စေနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ သိက္ခာကို မြင့်မားစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင် အဖွဲ့အစည်းသည် မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပို၍ ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းချက်များကို အထမြောက်အောင်မြင်စေပါလိမ့်မည်။ 

ဒေးကာနေးဂီ၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသင်တန်းများသည် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် တစိုက်မတ်မတ်အားထုတ်လုပ်ဆောင်မှုကို အားကောင်းစေသည့် ရှင်းလင်းသေချာကောင်းမွန်သော မျှော်မှန်းချက်တစ်ခု ချမှတ်ပြဌာန်းနိုင်ရန် သင့်အား ကူညီပါလိမ့်မည်။ ဝန်ထမ်းတိုင်းသည် မိမိတို့၏အရေးပါမှုကို ခံစားရလျှင် ၄င်းတို့အသီးသီး၏ ပါရမီပါမှု နှင့် ဝါသနာရှိမှု တို့ကို ထုတ်ဖော်၍လုပ်ကိုင်လာနိုင်လိမ့်မည်။ ယင်းသည် အဖွဲ့အစည်း၏ မျှော်မှန်းချက်ကိုရရှိအောင် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အရေးကြီးသည့်အတွက် အလွှာအသီးအသီးမှ ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် ယင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာထားသင့်ပါသည်။ အရေးကြီးဆုံးမှာ ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများကို လေးလေးနက်နက်ဖြင့် အသိအမှတ်ပြုသည်ဟု ခံစားလာရအောင် ထုတ်ဖော်ပြသမှုများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ 

ကျွနု်ပ်တို့၏ လေ့ကျင့်ရေးတွင် အသင်းအဖွဲ့ တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် အခြားနယ်ပယ်များဆိုင်ရာ သင်တန်းများပေး၍ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ဝန်ထမ်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုနည်းဗျူဟာချမှတ်ရာ နှင့် ထိုထိုရည်မှန်းချက်များရရှိအောင် ကြိုးပမ်းရာတွင် အထောက်အကူပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ 

တက်ကြွသော အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း၊ သင်၏ ဝန်ထမ်းများကို ချိတ်ဆက်၍ လိုက်ပါဆောင်ရွက်လာနိုင်စေခြင်း အစရှိသည်တို့ကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ကျွနု်ပ်တို့ လေ့ကျင့်ပေးသည့် ဘာသာရပ် (မော်ဂျူး) တစ်ခုကို ရွေးချယ်လို်က်ပါ။

ဤသင်တန်းများက သင့်ကို အောက်ပါ အချက်များ ကူညီပါလိမ့်မည် :

Network of people

သင်တို့ကိုယ်တိုင် အသင်းအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် သတ်မှတ်ပါ။

Graph

အဖွဲ့အစည်းအတွက် မျှော်မှန်းချက်များ ချမှတ်ပါ။

Network

အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတွင် သင်၏ ပါဝင်မှုကို ပုံဖော်သတ်မှတ်ပါ။

Flag

အသင်းအဖွဲ့အောင်မြင်မှုဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာများကို ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ပါ။

နောင်လာမည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသင်တန်းများ

Page 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next