Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

အဖြဲ့အစည္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ေရး ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား

သင့္ကုမၸဏီ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေပးမည့္ ပိုေကာင္း၍ ခိုင္မာေသာ လုပ္သားအင္အားကို တည္ေဆာက္ပါ။

အဖြဲ့အစည္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ေရး ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား

သင့္ကုမၸဏီ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေပးမည့္ ပိုေကာင္း၍ ခိုင္မာေသာ လုပ္သားအင္အားကို တည္ေဆာက္ပါ။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စိတ္အားထက္သန္မႈကို ျဖစ္ေစသည္

ေအာင္ျမင္မႈသည္ ထိပ္ဆံုးကစတင္သည္
ယနေ့ခေတ်ခေါင်းဆောင်များသည် မြင့်မားသောအမိန့်စာများရှိသည် - သူတို့သည် မျှော်မှန်းချက်၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် တန်ဖိုးများကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် သတ္တိရှိပြီး အကျိုးအမြတ်ရလာဒ်များကို ဖန်တီးပေးသည့် အဖွဲ့၏ပထမယဉ်ကျေးမှုနှင့် စိတ်ဓာတ်ကို ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် ချက်ချင်းနှင့် တသမတ်တည်း ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းကို တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သော ကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့တည်ဆောက်ခြင်းသည် ဝန်ထမ်းများ၏ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို တိုးပွားစေပြီး ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ကျင့်တရားကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အသင်းအဖွဲ့များသည် မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ကျော်လွန်ကာ ကုမ္ပဏီရည်မှန်းချက်များကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေရန် သေချာစေသည်။
 
အဆင့္အသီးသီးရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရရွိေရးတြင္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ထူးခၽြန္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း သိရွိ ထည့္သြင္းထားသင့္ပါသည္။ အေရးပါဆုံးေသာ အရာမွာ ေခါ
င္းေဆာင္မ်ားသည္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ႏွစ္သက္မႈ ခံစားခ်က္ကို ျပသသင့္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားဆက္စပ္သည့္အေျဖမ်ား ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားမွ သင့္အား ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားကို ျဖန္႕က်က္ေစသည့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အျမင္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အကူညီေပးပါသည္။
two people in conversation
3 people in conversation
Build and maintain productive relationships
Leadership is not a solitary activity, nor is the focus on the leader; rather it is about how leaders treat the people they work with and how they make people feel about themselves and the work. To get things done through other people, leaders must demonstrate that they genuinely care about the people with whom they work. This is what inspires team members to go above and beyond.
 
Help people be the best version of themselves
People would rather work for someone who builds them up rather than putting them down. They must treat others well and with respect. In most cases, people don’t quit jobs, they quit leaders, especially the ones that don’t care about them and aren’t committed to their growth.
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT TRAINING COURSES

Build Effective Employee Engagement, Relationships, and Commitment Levels

  • Build awareness of and enhance individual leadership strengths.

  • Learn to execute plans through delegation and empowerment.
  • Increase internal cohesion through team building.

  • Collectively achieve organizational priorities and objectives.

Top Organizational Development Training Courses

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားဆက္စပ္သည့္အေျဖမ်ား ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားမွ သင့္အား ကူညီေပးႏိုင္သည္မ်ားမွာ-

အဖြဲ့ဝင္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ေပးသည္
အဖြဲ႕တစ္ခုအတြက္ အခန္းက႑ႏွင့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားအား သတ္မွတ္ေပးသည္
အဖြဲ႔ေျမာက္မ်ားစြာအၾကား သင္၏ ပါဝင္မႈကို အကြက္ခ်ေပးသည္
အဖြဲ႕အစည္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈုဆိုင္ရာ ဗ်ဴဟာမ်ားထည့္ေပးထားသည္
four people in conversation
LIBRO BLANCO

Transformando actitudes y acciones: Cómo los líderes senior crean culturas exitosas en el lugar de trabajo

Dale Carnegie se propuso examinar las percepciones de los líderes senior sobre la fuerza de sus propias culturas corporativas, las actitudes y su importancia e impacto, y las acciones que están tomando para mejorarlas.

ကော်ပိုရိတ် ဖြေရှင်းချက်များ

အဖြဲအစည္းတိုးတက္မႈအတြက္ သင္၏ ေျဖရွင္းခ်က္ အသစ္မ်ား

group training on sales skills
Dale Carnegie သင္တန္းမွ အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ သင့္အား အျခားေသာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမွဳနည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္မ်ား၊ သင့္လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို ေအာင္ျမင္ေစႏိုင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအရာမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သင္တန္းမ်ားမွ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။
TESTIMONIALS

သင်ရိုးများကို ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဝင်ကြည့်မည်

ဆက်သွယ်ရန်
သင်ပေးသောဤအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီအသုံးပြုလိမ့်မည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ.

ဆက်သွယ်ကြပါစို့။

သင်ကိုယ်တိုင်၊ သင်၏အဖွဲ့ (သို့) သင့်အဖွဲ့အစည်းအတွက် အရည်အချင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ။

: