အစိုးရအေဂျင်စီအတွက် သင်တန်းများ

ဒေးကာနေးဂီသည် ၀န်ဆောင်မှုပိုမိုကောငး်မွန်စွာပေးနိုင်ရန် ကူညီပေးရန် အမေရိကန်မှ ဒေသဆိုင်ရာနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရတို ့နှင့် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို ့၏သင်တန်းအကဲဖြတ်မှုများ

ကျွနု်ပ်တို ့၏အဖွဲ ့သည် သက်ရောက်မှုအရှိဆုံးရလဒ်ကိုပေးနိုင်သည် သင်ကြားရေးနည်းလမ်းများကို သင့်စိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်ပေးရန် သင့်အဖွဲ ့၏ဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်သည်များကို စုဆောင်းစစ်ဆေးရန်ကူညီပါမည်။ ဒေးကာနေးဂီ၏ ၀န်ထမ်းအကဲဖြတ်သည့်ကိရိယာများသည် ပါ၀င်သူတိုင်းကို အပြုသဘောဆောင်သော မှတ်ချက်ပေးရန် နှင့် အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိရန် လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ရေးစီမံကိန်းကိုဖန်တီးရန် အခွင့်အရေးပေးထားပါသည်။

သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီအောင်အထူးစီမံထားသည့် အဖြေများ

ကျွနု်ပ်တို ့သည် ၀န်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ (သို ့) အေဂျင်စီတစ်ခုလုံးကို တိုင်းတာရသော ရလဒ်များပေးရန် အစိုးရလုပ်ငန်းအရွယ်ပေါင်းစုံနှင့် ပူးပေါင်းသည်။

ဆက်သွယ်ရန်

ကျွနု်ပ်တို ့၏ သင်တန်းအမျိုးအစားများ

ဒေးကာနေးဂီသည် ယနေ ့ခေတ် အတတ်ပညာရှင်များ၏ ပြင်းထန်ခက်ခဲသော တောင်းဆိုမှုများကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သော အဖြေများကို ပေးသည်။သင့်အချိန်စာရင်းနှင့် လိုလားသော သင်တန်းပုံစံကို ရွေးချယ်နိုင်ရန် အွန်လိုင်းပေါ်မှရော လူတွေ ့တွင်ပါ သင်တန်းအမျိုးပေါင်းများစွာ စီစဉ်ပေးထားပါသည်။

သင်တန်းအမျိုးအစားများကို ရှာဖွေကြည့်ရှုမည်။

သင့် လိုအပ်ချက်အတိအကျနှင့် ကိုက်ညီသော သင်တန်းကို ရှာပါ

ပိုမိုအောင်မြင်သော အသက်မွေးမှုအတွက် သင့်စွမ်းရည်များကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်သော အဓိက ခေါင်းစဉ် ၆ခု၏အောက်တွင် သင်တန်းအမျိုးပေါင်းများစွာကို ကျွနု်ပ်တို့ စီစဉ် ့ပေးထားပါသည်။

Government Icon

အစိုးရ အေဂျင်စီများ စာရင်းသွင်းရန်

သင်တန်းများကိုကြည့်ရှု ရှာဖွေရန်

ဆက်သွယ်ရန်

ဒေးကာနေးဂီနှင့်ရောင်းရင်းများ ကော်ပိုရေးရှင်း ၁၂၀၀G street, NW Suite 800 Washington DC 20005

တယ်လီဖုန်း : (202) 434-8988

ဖက်စ်: (202) 478-1966

Mission Oriented Business Integrated Services (MOBIS)
FSC Group 874
စာချုပ်အမှတ် - GS-10F-0329K