ကျွန်ုပ်တို့၏ အသွင်ကူးပြောင်းရေး မှီငြမ်းဖွယ်ရာများကို ရှာဖွေကြည့်ရှုလိုက်ပါ။

As a global leader in workplace training and development, we've created custom resources to supplement your training, as you further develop the skills to become a better, more confident, and more effective version of yourself
စိစစ်ရွေးထုတ်ရန်
White Paper
Humble Leaders
Employee engagement, productivity, growth, and commitment all strongly depend on the effectiveness of leadership. Being a humble leader brings the best out of your people and models for them the type of leadership that will help them to succeed throughout their career.
White Paper ကြည့်ရှုရန်
White Paper
Employee Engagement အတွက် စိတ်ခံစားမှုမောင်းနှင်အားများ
စိတ်ခံစားမှုများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုတို ့သည် ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ချိတ်ဆက်မိသော ၀န်ထမ်းများသည် ပိုမို စွမ်းဆောင်နိုင်ကြပြီး သစ္စာလည်းပိုရှိကြသည်။ ဤစာတမ်းသည် သင့်ဝန်ထမ်းများကို မည်သို ့နှင့် အဘယ်ကြောင့် ကောင်းစွာဆက်ဆံရန်လိုကြောင်းပြသသည်။ သူတို ့အရေးကြီးကြောငး်သိပါစေ၊ သူတို ့တိုးတက်ကြီးထွားရန် နေရာပေးပါ၊ သူတို ့အောင်မြင်သည်ကို စောင့်ကြည့်ပါ။
White Paper ကြည့်ရှုရန်
White Paper
အတွေ ့အကြုံစမ်းသစ်တီထွင်ခြင်း၏ ၃+၃
ဤစာတမ်းသည် လုပ်ငန်းများက ၄င်းတို ့၏အောင်မြင်မှုများကို တားဆီးသည်ဟု တွေ ့ရှိသတ်မှတ်သော စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရန် အသုံးပြုနေသော ခေတ်စားနေသည့် ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်း ၆ခုပေါ်တွင် အာရုံစိုက်ထားပါသည်။ စျေးကွက်ကို ရင်ဆိုင်သောအလားအလာ ၃ခုနှင့် အလုပ်တွင်အာရုံစိုက်သော အလားအလာ ၃ခု ရှိပါသည်။ စျေးကွက်ကို ရင်ဆိုင်သောအလားအလာများသည် စားသုံးသူများ၏ မျှော်လင့်ချက်များ၊ မဖော်ပြသော လိုလားချက်များကို အသေးစိတ်နားလည်ရန် ပိုင်းခြားစိစစ်သည်။ အလုပ်တွင်အာရုံစိုက်သော အလားအလာများသည် အလုပ်နေရာ အတွေ ့အကြုံကို မည်သို ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမည်ကို စစ်ဆေးသည်။
White Paper ကြည့်ရှုရန်
White Paper
ခေါင်းဆောင်မှု၏ သတိမမူမိသည်များကို သတိထားမိခြင်း
သုတေသနအရ ခေါင်းဆောင်များတွင်လည်း သတိမမူမိသည်များရှိနိုင်ပြီး ၄င်းတို ့သည် လုပ်ငန်းအတွက် ဒုက္ခပေးနိုင်ပါသည်။ ၀မ်းနည်းစွာဖြင့် ခေါင်းဆောင်အများစုသည် သူတို ့၏ မျှော်မှန်းချက် ကို အပြည့်အဝ ယုံကြည်ကြသောကြောင့် အမှားများကို မြင်နိုင်ရန် ခက်ခဲသည်။ ဤစာတမ်းသည် (၀န်ထမ်းများကို စာရင်းကောက်ယူမှုများက ထောက်ပံ့ပေးထားသည်) သတိမမူမိသည်များကို ရှာဖွေရန်နှင့် ၄င်းတို ့ကို ကိုင်တွယ်ရန် ထိရောက်သော အဖြေများကို ပေးထားပါသည်။
White Paper ကြည့်ရှုရန်
White Paper
Employee Engagementမြှင့်တင်ခြင်း - တိုက်ရိုက်အထက်လူကြီးများ၏ ကဏ္ဍ
ချိတ်ဆက်မှုသည် ပျော်ရွင် သစ္စာရှိသော ၀န်ထမ်းများနှင့် စားသုံးသူများကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ချိတ်ဆက်မှုသည် အခြေခံအလုပ်သမားများကို လွှမ်းမိုးပြီး အလုပ်မြဲစေပါသည်။ တိုက်ရိုက် အထက်လူကြီးများ Employee Engagement အတွက် ကြားခံအဖြစ်မည်သို ့ရပ်တည်ကြောင်းသင်သိပါက သင်သည် ဤကိရိယာကို သုံးပြီး Employee Engagement အဆင့်များနှင့် အခြေခံဝန်ထမ်းများအား သက်ရောက်မှုများကို လွှမ်းမိုးနိုင်ရန် ကူညီပါလိမ့်မည်။
White Paper ကြည့်ရှုရန်
White Paper
Humble Leaders
Employee engagement, productivity, growth, and commitment all strongly depend on the effectiveness of leadership. Being a humble leader brings the best out of your people and models for them the type of leadership that will help them to succeed throughout their career.
White Paper ကြည့်ရှုရန်
White Paper
ခေါင်းဆောင်မှု၏ သတိမမူမိသည်များကို သတိထားမိခြင်း
သုတေသနအရ ခေါင်းဆောင်များတွင်လည်း သတိမမူမိသည်များရှိနိုင်ပြီး ၄င်းတို ့သည် လုပ်ငန်းအတွက် ဒုက္ခပေးနိုင်ပါသည်။ ၀မ်းနည်းစွာဖြင့် ခေါင်းဆောင်အများစုသည် သူတို ့၏ မျှော်မှန်းချက် ကို အပြည့်အဝ ယုံကြည်ကြသောကြောင့် အမှားများကို မြင်နိုင်ရန် ခက်ခဲသည်။ ဤစာတမ်းသည် (၀န်ထမ်းများကို စာရင်းကောက်ယူမှုများက ထောက်ပံ့ပေးထားသည်) သတိမမူမိသည်များကို ရှာဖွေရန်နှင့် ၄င်းတို ့ကို ကိုင်တွယ်ရန် ထိရောက်သော အဖြေများကို ပေးထားပါသည်။
White Paper ကြည့်ရှုရန်
White Paper
Millennial မျိုးဆက်၏ ချိတ်ဆက်မှုကို မီးပျိုးပေးခြင်း
Millennial များသည် မကြာမီအတွင် အလုပ်သမားအင်အားစု၏ အကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းဖြင်လာပါလိမ့်မည်။ သူတို ့နှင့် မည်သို ့ချိတ်ဆက်ပါမည်နည်း။ ဤစာတမ်းတွင်ပါ၀င်သော အချက်အလက်များသည် မျိုးဆက်ကွာခြားမှုများအကြား အတူတကွလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ဓလေ့ နှင့် ဆက်ဆံရေးများကို အားပေးမည့် နည်းဗျူဟာများကို ပေးထားပါသည်။
White Paper ကြည့်ရှုရန်
White Paper
အတွေ ့အကြုံစမ်းသစ်တီထွင်ခြင်း၏ ၃+၃
ဤစာတမ်းသည် လုပ်ငန်းများက ၄င်းတို ့၏အောင်မြင်မှုများကို တားဆီးသည်ဟု တွေ ့ရှိသတ်မှတ်သော စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရန် အသုံးပြုနေသော ခေတ်စားနေသည့် ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်း ၆ခုပေါ်တွင် အာရုံစိုက်ထားပါသည်။ စျေးကွက်ကို ရင်ဆိုင်သောအလားအလာ ၃ခုနှင့် အလုပ်တွင်အာရုံစိုက်သော အလားအလာ ၃ခု ရှိပါသည်။ စျေးကွက်ကို ရင်ဆိုင်သောအလားအလာများသည် စားသုံးသူများ၏ မျှော်လင့်ချက်များ၊ မဖော်ပြသော လိုလားချက်များကို အသေးစိတ်နားလည်ရန် ပိုင်းခြားစိစစ်သည်။ အလုပ်တွင်အာရုံစိုက်သော အလားအလာများသည် အလုပ်နေရာ အတွေ ့အကြုံကို မည်သို ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမည်ကို စစ်ဆေးသည်။
White Paper ကြည့်ရှုရန်
White Paper
Employee Engagement: It's Time to Go 'All In'
A decade and billions of dollars later employee engagement levels have barely moved. Find out what companies may be missing in their quest to build a confident, engaged workforce that actually moves the needle on employee engagement.
White Paper ကြည့်ရှုရန်
White Paper
Employee Engagement အတွက် စိတ်ခံစားမှုမောင်းနှင်အားများ
စိတ်ခံစားမှုများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုတို ့သည် ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ချိတ်ဆက်မိသော ၀န်ထမ်းများသည် ပိုမို စွမ်းဆောင်နိုင်ကြပြီး သစ္စာလည်းပိုရှိကြသည်။ ဤစာတမ်းသည် သင့်ဝန်ထမ်းများကို မည်သို ့နှင့် အဘယ်ကြောင့် ကောင်းစွာဆက်ဆံရန်လိုကြောင်းပြသသည်။ သူတို ့အရေးကြီးကြောငး်သိပါစေ၊ သူတို ့တိုးတက်ကြီးထွားရန် နေရာပေးပါ၊ သူတို ့အောင်မြင်သည်ကို စောင့်ကြည့်ပါ။
White Paper ကြည့်ရှုရန်
White Paper
Employee Engagementမြှင့်တင်ခြင်း - တိုက်ရိုက်အထက်လူကြီးများ၏ ကဏ္ဍ
ချိတ်ဆက်မှုသည် ပျော်ရွင် သစ္စာရှိသော ၀န်ထမ်းများနှင့် စားသုံးသူများကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ချိတ်ဆက်မှုသည် အခြေခံအလုပ်သမားများကို လွှမ်းမိုးပြီး အလုပ်မြဲစေပါသည်။ တိုက်ရိုက် အထက်လူကြီးများ Employee Engagement အတွက် ကြားခံအဖြစ်မည်သို ့ရပ်တည်ကြောင်းသင်သိပါက သင်သည် ဤကိရိယာကို သုံးပြီး Employee Engagement အဆင့်များနှင့် အခြေခံဝန်ထမ်းများအား သက်ရောက်မှုများကို လွှမ်းမိုးနိုင်ရန် ကူညီပါလိမ့်မည်။
White Paper ကြည့်ရှုရန်

ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းလွှာကိုရယူပါက မျက်မှောက်ကာလအခြေအနေများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.