Professionell personlig utveckling

Bygg starka och äkta relationer för att skapa en sammansvetsad kultur med engagerade teammedlemmar

Vägen till effektiv kommunikation och professionella personliga relationer

Dale Carnegie bemästrade de färdigheter som krävs för att hantera relationer med andra människor. Våra kurser och program är specifikt designade för att utveckla individer och team, att hjälpa dem bli proffs i sina roller och att kommunicera med människor omkring sig på ett skickligt sätt.

Vad är det vi ser hos framgångsrika personer? Vi ser någon som är säker, kompetent och entusiastisk. Någon som engagerar sig i allt de gör, både i arbetet och övriga livet och de inspirerar andra genom att vara förebilder.

Genom våra program får du ta del av Dale Carnegies insikter och metoder. Du lär dig snabbt att använda dina nya färdigheter och du får samtidigt nya vänner, affärskontakter och kollegor.

Dessa kurser hjälper dig att: Påverka engagemanget, Driva resultat

Kommande kurser professionell personlig utveckling

Page 1
1 2 3 4 5 6 7 8 Next