Our Unique Approach

A rich history and a proven, innovative process has connected Dale Carnegie training to people around the world seeking real transformation and impactful results.

What Makes Dale Carnegie Different?

Over 100 years of proven success has made Dale Carnegie the industry leader and a true benchmark in professional training and development solutions.

Performance Change Pathway™

The Dale Carnegie experience engages learners from the initial contact through follow-up and support to reinforce key behaviors. Our methodology supports the development of skills and habits needed to sustain performance change. We believe that the emotional shift is as important as the behavior shift. That’s why our Performance Change Pathway™ shows our deliberate approach to create training programs that drive improved performance.
default alt tag
Dale Carnegie’s Performance Change Pathway™ encompasses five key components: Input, Awareness, Experience, Sustainment, and Output. We know that these components are essential to the design and delivery of our programs. They formulate a continuous learning path for participants to drive organizational results.

Consider This Your Transformation Toolkit

Our process is designed to get to the heart of what your organization needs, and to develop custom solutions grounded in the Dale Carnegie training techniques. We follow a 5-step process, centered on workforce training.
Process Steps Infographic OvalProcess Steps Infographic Arc Behov Undersöka InvolveraFörnyaPåverka
Vi arbetar tillsammans för att definiera ditt strategiska syfte.

Vi hjälper dig att utveckla en tydlig strategisk vision. Vi skapar en strategisk vision för organisationen och söker efter eventuella hinder för att nå företagets mål. Och hittar lösningar för att komma förbi dessa hinder.

Vi frågar för att fastställa organisatoriska behov

När vi vet vilket/vilka motstånd ni kan komma att stöta på, har vi en öppen och ärlig dialog för att förstå var er verksamhet befinner sig idag, så att vi kan anpassa riktningen efter era mål. Med ett fastställt mål och en färdig plan, kan vi skräddarsy lösningar som bidrar till att få det skiftet som er organisation har behov av.

Vi involverar alla

Vi lyssnar på medarbetare på alla nivåer, för att få deras synvinkel på företagets vision, hittar kompetensluckor som behöver fyllas och upptäcker beteenden som kan stötta eller hindra förändringar, eftersom alla i teamet behöver vara engagerade för att genomföra en positiv förändring..

Vi skapar positiv förändring

Dale Carnegie förändrar människor så att de kan förändra företag, vilka sedan kan förändra världen. Förändring börjar inifrån och förändring driver utveckling. Våra lösningar ger mätbara resultat och vi kopplar samman dem med de kompetenser vi identifierat, för att nå företagets mål genom era medarbetare.

Vi påverkar resultat

Vår träning tänder gnistan som uppmuntrar människor att skifta inställning, förändra beteenden på lång sikt och skapar känslomässigt och intellektuellt engagemang i alla typer av verksamheter. Dale Carnegies unika och resultatdrivande metoder har använts i över 100 år. Vårt mål är att hjälpa er att komma dit ni behöver vara.

Badges Boost Your Value and Show Everyone Your Achievements

Think of a Dale Carnegie badge as a medal of honor to pin to your resume! Colleagues notice them, and potential employers actively seek them. Each badge earned will raise you among the ranks, preparing you to be a highly sought-after and much more desirable professional.

Earn Your Certificate

Most Dale Carnegie training courses qualify for Continuing Education Units (CEUs) and Education Credits. In addition, some classes feature specific accreditations.

Our Proven Training Methods Drive Success

Explore our case studies that exemplify how Dale Carnegie training works for professionals and businesses of all facets.

Upptäck hur Dale Carnegie kan skapa resultat för ditt företag eller team

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.