Träning för dig som vill göra avtryck

Applicera beprövade tekniker i en engagerande, intensiv och samverkande miljö, genom träning på plats eller online


Träning på plats

Utmana dig själv och förbättra dina färdigheter genom en engagerande träning.

Träning på plats

Utmana dig själv och förbättra dina färdigheter genom en engagerande träning.

Träning på plats

Utmana dig själv och förbättra dina färdigheter genom en engagerande träning.

Träning Live Online

Träna genom aktivt deltagande Live online, tillsammans med en instruktör och andra deltagare, hemifrån eller från din arbetsplats.

Träning Live Online

Träna genom aktivt deltagande Live online, tillsammans med en instruktör och andra deltagare, hemifrån eller från din arbetsplats.

Träning Live Online

Träna genom aktivt deltagande Live online, tillsammans med en instruktör och andra deltagare, hemifrån eller från din arbetsplats.

Utveckla dina talanger

Förbättra prestationer, resultat och engagemang hos ditt team, avdelning eller organisation.

Utveckla dina talanger

Förbättra prestationer, resultat och engagemang hos ditt team, avdelning eller organisation.

Utveckla dina talanger

Förbättra prestationer, resultat och engagemang hos ditt team, avdelning eller organisation.

Lösningar för statliga myndigheter

Hitta eller skräddarsy program som passar både myndigheter och team
Government

Lösningar för statliga myndigheter

Hitta eller skräddarsy program som passar både myndigheter och team

Lösningar för statliga myndigheter

Hitta eller skräddarsy program som passar både myndigheter och team

Fokusområden för olika färdigheter och nivåer

Våra kurser inom dessa 6 kärnområden förbättrar de färdigheter du behöver för att bli en effektivare och mer empatisk ledare.

Upptäck hur Dale Carnegie kan skapa resultat för ditt företag eller team

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.