Live Online-träning

Certifierade instruktörer ger dig träning på distans, på arbetet eller hemma.

Live Online- lösningar
Webbkurser
1-timmeskurs med instruktör direkt online.

Snabba utbyten av viktiga färdigheter som behövs idag.

Deltagarna interagerar med varandra i realtid.

Workshops
2 - 3-timmarssessioner .

Utveckla dina färdigheter med relevanta exempel.

Individuell coachning och feedback med din instruktör

Konferenser
Inkluderar innehållet från ovanstående workshop.

Två till sex sessioner hålls under samma dag.

Djupdykning i utveckling av professionella personliga färdigheter.

Kombination
Ett online-moment i din träning på plats.

Det mest flexibla sättet att förmedla träning till en utspridd personalstyrka.

Styrkan med träning i klassrum och fördelarna med online.

Träna Live Online i team

Dale Carnegies Virtuella träning i grupp ger dig fördelarna med engagerande träningspass tillsammans med andra och på en plats som passar dig.
Du får uppleva engagemanget som skapas i ett klassrum, med en inspirerande instruktör och du har ett direkt samarbete med de andra deltagarna. Dale Carnegie Live Online Training gör detta möjligt.

Prenumerera på Dale Carnegies molntjänster

Dale Carnegies effektiva träningsprogram i professionell personlig utveckling förenar en utspridd personalstyrka inom organisationen.

Välj en plats.
Område:
Filtrera efter:
Område:
Done
Filtrera efter: (0)
Kommande
Sortera efter:
Page 1
Next

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Testimonial Image
Dale Carnegie