Lösningar för statliga myndigheter

Dale Carnegie utvecklar myndigheter och hjälper dem att förbättra sin service.
Government Agency Solutions

Vi utvärderar era behov av utveckling

Vi hjälper er att samla information och utvärdera ert teams behov av utveckling, så att vi kan skräddarsy träningen för bästa resultat. Dale Carnegies metod för utvärdering av medarbetare ger samtliga deltagare möjlighet att få konstruktiv feedback och skapa en handlingsplan för att få ut det bästa av träningen.

Registrering för statliga myndigheter

Vi hjälper er att samla information och utvärdera ert teams behov av utveckling, så att vi kan skräddarsy träningen för bästa resultat. Dale Carnegies metod för utvärdering av medarbetare ger samtliga deltagare möjlighet att få konstruktiv feedback och skapa en handlingsplan för att få ut det bästa av träningen.

Vi skräddarsyr lösningar

Vi samarbetar med myndigheter av olika storlekar för att skapa mätbara resultat för hela myndigheter eller enskilda medarbetare

Vi skräddarsyr lösningar

Vi samarbetar med myndigheter av olika storlekar för att skapa mätbara resultat för hela myndigheter eller enskilda medarbetare

Vår metod är kompetensbaserad

Vår kompetensbaserade metod för utveckling fokuserar på områden som är viktiga för din organisations framgång. Metoden skapades för att åtgärda kompetensluckor, samtidigt som deltagarna ges möjlighet att träna på sina färdigheter i sin verkliga arbetsmiljö.

Vår metod är kompetensbaserad

Vår kompetensbaserade metod för utveckling fokuserar på områden som är viktiga för din organisations framgång. Metoden skapades för att åtgärda kompetensluckor, samtidigt som deltagarna ges möjlighet att träna på sina färdigheter i sin verkliga arbetsmiljö.

Typ av träning

Dale Carnegie har flexibla lösningar som uppfyller de tuffa kraven på professionalism.

Typ av träning

Dale Carnegie har flexibla lösningar som uppfyller de tuffa kraven på professionalism.

Kurser inom många områden för alla kompetensnivåer

Vi erbjuder en mängd olika kurser inom 6 fokusområden, utformade för att förbättra befintliga och utveckla nya färdigheter, för bättre prestationer.
 

Registrering för statliga myndigheter

Eller kontakta oss

Dale Carnegie Sverige
Telefon: +46 8-783 18 40
E-postadress: [email protected]

Upptäck hur Dale Carnegie kan skapa resultat för ditt företag eller team

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.