Professionell personlig utveckling Kundservice

Kundservice i världsklass är viktigt för alla företag som är beroende av sina kunder för att lyckas.

Förtjäna lojala kunder om och om igen

Träning i att hantera kundrelationer är viktigt för alla företag som arbetar med människor. Varje kontakt mellan kundservice och kund påverkar antalet återkommande kunder, och medarbetare som är skickliga på att förstå och möta kunder känner sig mer engagerade i sitt arbete. Engagemanget ger ett positivt intryck hos både nuvarande och potentiella kunder. 

Våra träningar ger dig kvalificerade kundservicetips och verktyg i de områden och kompetenser som du och ditt företag vill utveckla. Urskilj vilka färdigheter inom kundservice som ger kunden ett positivt första intryck, hur du hanterar kunders förväntningar, skapar lojala kunder och mer. Sök bland våra kurser.

Dessa kurser hjälper dig att:

Utvärdera kundserviceattityder och sätta upp mål för förbättring

Göra ambassadörer av medarbetare som är företagets ansikten utåt

Överträffa kundens förväntningar i varje möte

Utveckla hållbara kundrelationer

Kommande kurser Kundservice

Page 1
1 2 3 4 Next