Proaktiv utveckling av din organisation

Bygg en starkare, mer engagerad personalstyrka som strävar efter att uppnå företagets mål.

Tänd gnistan på arbetsplatsen

Dagens ledare har stora krav på sig – de måste skapa lönsamma resultat och knyta samman organisationens vision, syfte och värderingar, samtidigt som de ska lägga grunden för en engagerande kultur och miljö.

Ett företag som lyckas skapa starka team får större medarbetarengagemang, medarbetarnas känsla för företaget stärks och teamen kommer att sträva efter att överträffa företagets mål.

Dale Carnegies program hjälper dig att fastställa och utforma en tydlig och övertygande vision som tänder gnistan och engagemanget. Ledare på alla nivåer behöver ha förmågan att få medarbetare att känna sig betydelsefulla och veta hur man tar fram varje medarbetares talang och kan väcka viljan att uppnå företagets vision. Och viktigast av allt, ledare måste ge medarbetare meningsfull uppskattning.

Våra program hjälper dig att utveckla kärnfulla strategier för medarbetarengagemang och att nå dina mål. Välj någon av våra träningar och lär dig hur man skapar dynamiska team, engagerar sina medarbetare och mycket mer.

Kurserna hjälper dig att:

Network of people

Utvärdera dig själv som teammedlem

Graph

Fastställa teamets förväntningar

Network

Tydliggöra din roll när du är med i flera team.

Flag

Skapa strategier för att skapa framgång i team

Kommande kurser Organisationsutveckling

Page 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next