สุดยอดทักษะเรื่องคน

สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเพื่อไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ใกล้ชิดและสามารถปลุกพลังในทีม

เส้นทางสู่การสื่อสารและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

เดล คาร์เนกี คือผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการบริหารคนและหลักสูตรของเราก็ถูกออกแบบเฉพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลและทีม เพื่อการปฏิบัติงานอย่างผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

คุณเห็นอะไรในตัวของคนที่ประสบความสำเร็จ? ความมั่นใจ, ความรอบรู้, ความเชื่อมั่นศรัทธาอย่างแรงกล้า นอกจากพวกเขาจะทุ่มเทให้ความสำคัญกับการทำงานและการใช้ชีวิตแล้วพวกเขายังเป็นแรงบัลดาลใจให้กับผู้อื่นได้ราวกับว่าพวกเขาคือตัวอย่างสู่ความสำเร็จเหล่านั้น

หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารคนของเราถูกออกแบบผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ เดล คาร์เนกี และนำมาใช้ในการพัฒนาทักษะแก่คุณ คุณจะได้เรียนรู้และนำทักษะการบริหารคนนี้ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการสร้างมิตรภาพใหม่ๆ, สร้างพันธสัญญาทางธุรกิจและความเคารพซึ่งกันและกันกับเพื่อนร่วมงาน

สิงที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

หลักสูตรพัฒนาทักษะเรื่องคนที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

Page 1
1 2 3 4 5 6 7 8 Next