การพัฒนาองค์กรเชิงรุก

สร้างบุคลากรที่แข็งแกร่ง และมีความผูกพันต่อองค์กร ที่มุ่งมั่นบรรลุเป้าหมายองค์กร

จุดไฟแห่งความกระตือรือร้นในองค์กร

ผู้นำในปัจจุบันเผชิญหน้ากับงานที่ท้าทาย เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงต้องจัดการกับผลลัพธ์ให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์, พันธกิจ และค่านิยม ควบคู่ไปกับการสร้างเจตนารมณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่นำไปสู่ความแข็งแกร่งและผลกำไรสูงสุด

การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในทีมที่ประสบความสำเร็จ จะช่วยเพิ่มความผูกพันของพนักงาน, เสริมสร้างจริยธรรมในองค์กร และเป็นหลักประกันว่าทีมของคุณจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายองค์กรได้อย่างเกินความคาดหมาย

หลักสูตรการพัฒนาองค์กรเชิงรุกของเดล คาร์เนกี จะช่วยคุณสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและน่าดึงดูดใจ และช่วยบังคับทิศทางของวิสัยทัศน์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความผูกพันทางอารมณ์และความมุ่งมั่นในการทำงานให้เกิดขึ้นได้ โดยติดอาวุธทางความคิดให้ผู้นำทุกระดับสามารถสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตัวพนักงาน เพื่อจัดเตรียมคนดีคนเก่ง และเพื่อกระตุ้นความมุ่งมั่นในการทำงานอันไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ตั้งไว้ เหนือสิ่งอื่นใด ผู้นำจำเป็นที่จะต้องแสดงความชื่นชมที่มีความหมายต่อพนักงานนั่นเอง

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

Network of people

ประเมินการทำงานของตัวเองในฐานะสมาชิกของทีม

Graph

กำหนดความคาดหวังให้กับทีม

Network

วางแผนการมีส่วนร่วมกับทีมที่หลากหลาย

Flag

รวบรวมกลยุทธ์ที่พาทีมสู่ความสำเร็จ

หลักสูตรการพัฒนาองค์กรที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้ๆ

Page 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next