ผู้นำ ผู้สร้าง

ผู้นำที่ยอดเยี่ยมมองหาหนทางใหม่ๆในการรวบรวมคนให้เป็นหนึ่ง สร้างความผูกพัน และสร้างทีมที่พร้อมรับมือทุกความท้าทาย

ผู้นำ กินคนสุดท้าย

ผู้นำที่แข็งแกร่ง, ผู้นำที่สร้างความแตกต่างและผู้ที่จารึกประวัติศาสตร์ไว้ในโลกธุรกิจล้วนมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกัน นั่นคือ พวกเขาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้คนอยากประสบความสำเร็จ พวกเขาเปนดั่งกาวผนึกความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร ด้วยเหตุผลนี้ทุกอง์กรจึงจำเป็นต้องมีผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเป้าหมาย, สร้างขวัญกำลังใจและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนได้ หัวข้อการพัฒนาทักษะผู้นำของเรามีรูปแบบที่ครอบคลุมในทุกด้านที่ผู้นำพึงจะมี เช่น การนำทีมที่แข็งแกร่งและการมีจริยธรรมของผู้นำ ไม่เพียงแต่เพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำให้มีความมั่นใจและความสามารถในการทำงานแต่ยังสามารถกระตุ้นการสร้างวัฒนธรรมที่สร้างขวัญกำลังใจในให้กับลูกทีมและยังทำให้พวกเขามีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองพร้อมกระตือรือร้นให้ความร่วมมือ ด้วยวิธีการสร้างสรรค์โดยเฉพาะของ เดล คาร์เนกีในการสร้างความร่วมมือของลูกทีมเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรผ่านการเรียนรู้ในที่ทำงานและพิสูจแล้วว่าสามารถส่งต่อผลลัพธ์ให้กับผู้นำองค์กรชั้นนำได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาผู้นำโดยเลือกอ่านจากรายละเอียดของหลักสูตร

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

Network of People

สร้างความมุ่งมั่นแก่พนักงานต่อองค์กร

Flag

บรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และการทำงานที่มีความสอดคล้องกัน

Coração

เพิ่มศักยภาพการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน

Graph

สร้างวัฒนธรรมที่ก่อเกิดแรงจูงใจในการทำงานและสามารถรักษาคนดีคนเก่งไว้ได้

หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้

Page 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next