ตัวเลือกการฝึกอบรมที่จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของคุณ

นำหลักการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วไปใช้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ใช้พลังงานสูง และผ่านการร่วมมือ ทั้งแบบส่วนบุคคลและแบบสดทางออนไลน์


In-Person training

ท้าทายตัวเองและพัฒนาความเป็นมืออาชีพของคุณผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าจดจำ

In-Person training

ท้าทายตัวเองและพัฒนาความเป็นมืออาชีพของคุณผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าจดจำ

In-Person training

ท้าทายตัวเองและพัฒนาความเป็นมืออาชีพของคุณผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าจดจำ

Live online training

เรียนรู้โดยการเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอในกิจกรรมแบบสดที่ท้าทาย เข้าร่วมกับผู้สอน และผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ได้ทั้งจากที่บ้านหรือออฟฟิศของคุณได้อย่างสะดวกสบาย

Live online training

เรียนรู้โดยการเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอในกิจกรรมแบบสดที่ท้าทาย เข้าร่วมกับผู้สอน และผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ได้ทั้งจากที่บ้านหรือออฟฟิศของคุณได้อย่างสะดวกสบาย

Live online training

เรียนรู้โดยการเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอในกิจกรรมแบบสดที่ท้าทาย เข้าร่วมกับผู้สอน และผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ได้ทั้งจากที่บ้านหรือออฟฟิศของคุณได้อย่างสะดวกสบาย

โซลูชันการพัฒนาผู้มีความสามารถ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและระดับการมีส่วนของทีม แผนก และองค์กร

โซลูชันการพัฒนาผู้มีความสามารถ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและระดับการมีส่วนของทีม แผนก และองค์กร

โซลูชันการพัฒนาผู้มีความสามารถ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและระดับการมีส่วนของทีม แผนก และองค์กร

หน่วยงานภาครัฐ

ค้นหาโปรแกรมสาธารณะที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลหรือโซลูชันแบบปรับแต่งเฉพาะสำหรับทีมหรือองค์กรของคุณ
Government

หน่วยงานภาครัฐ

ค้นหาโปรแกรมสาธารณะที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลหรือโซลูชันแบบปรับแต่งเฉพาะสำหรับทีมหรือองค์กรของคุณ

หน่วยงานภาครัฐ

ค้นหาโปรแกรมสาธารณะที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลหรือโซลูชันแบบปรับแต่งเฉพาะสำหรับทีมหรือองค์กรของคุณ

หัวข้อหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับทักษะทุกระดับ

เรานำเสนอหลักสูตรที่หลากหลายภายใต้หัวข้อหลัก 6 ประการ ซึ่งออกแบบมาเพื่อขยายและพัฒนาทักษะของคุณ เพื่อความสำเร็จด้านอาชีพการงานที่เพิ่มขึ้น

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.