สำรวจทรัพยากรแห่งการเปลี่ยนแปลง

As a global leader in workplace training and development, we've created custom resources to supplement your training, as you further develop the skills to become a better, more confident, and more effective version of yourself
ตัวกรอง
eBook
Leadership Guide for First-Time Managers
The transition to leader is one of the most challenging times in a career. Dale Carnegie’s learning guide provides leadership skills for new managers.
อ่าน eBook
eBook
การติดต่อสื่อสารด้วยชั้นเชิงและไหวพริบ
คู่มือนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณได้ฐานะผู้ถ่ายทอดข้อมูล มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเห็นต่างได้อย่างลงตัว อยู่กับจุดยืนของคุณอย่างมั่นใจและชาญฉลาด ในขณะเดียวกันยังมีทัศนคติที่เปิดกว้างและเช้าอกเข้าใจผู้อื่น เหมือนกันแม่ชีเทเรซ่า!
อ่าน eBook
eBook
การนำทีมที่มี Generation หลากหลาย
จากผลการศึกษาของสถาบันฝึกอบรม Dale Carnegie พบว่า พนักงานที่รู้สึกว่าผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบันมีความเป็นผู้นำสูง มีหลักปฏิบัติที่ดี และมีความสนใจในตัวพนักงานอย่างแท้จริงนั้น รู้สึกผูกพันกับองค์กรมากกว่า ebook นี้ถูกสร้างมาเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่า อะไรสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับคนแต่ละรุ่นได้ เพื่อคุณจะได้ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง การรู้วิธีการสื่อสาร สอน สร้างแรงจูงใจ และการให้ข้อเสนอแนะให้เหมาะสมกับคนแต่ละรุ่นนั้น มีความสำคัญ
อ่าน eBook
eBook
คู่มือการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายใน
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนทุกวันนี้มีความสำคัญกว่าเดิม จากแรงกดดันของสภาพแวดล้อมการทำงานที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น หนังสือเล่มนี้นำเสนอไอเดียในการวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งและวิธีแก้ปัญหาที่ช่วยเสริมสร้างความร่มมือให้กับพนักงานในองค์กร ค้นพบวิธีการตีความการตอบสนองของแต่ละบุคคลต่อปัญหาความขัดแย้ง ทำให้พวกเขาเข้าใจและสามารถจัดการกับอารมณ์และความต้องการได้ดีกว่าเดิม
อ่าน eBook
eBook
คู่มือการโค้ชสำหรับผู้นำ
Today's leaders need skills that inspire and equip teams to evolve to their best — and key among these skills is coaching. One of the most important concepts in coaching is having a vision or end goal in mind; without it, people often lose focus and motivation. How to create this picture of what’s possible for is central to the coaching process.
อ่าน eBook
eBook
พนักงานของคุณมีแรงจูงใจในการทำงานหรือไม่?
ผู้นำธุรกิจ ต้องมีลักษณะเฉพาะตัว ที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ ความสามารถในการรับมือกับความกดดันและเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น การศึกษาล่าสุดของสถาบันฝึกอบรม Dale Carnegie แสดงให้เห็นว่า หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดต่อความผูกพันของพนักงาน คือ "ความสัมพันธ์ต่อหัวหน้างานในปัจจุบัน" ทัศนคติและการกระทำของคุณในฐานะผู้นำ ช่วยกำหนดทิศทางการทำงานในเชิงบวกได้
อ่าน eBook
eBook
ความลับสู่ความสำเร็จของ Dale Carnegie
หนังสือกว่า 50 ล้านเล่มของคุณ Dale Carnegie อย่างเช่น วิธีชนะมิตรและจูงใจคน และ วิธีชนะทุกข์และสร้างสุข ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนกว่า 8 ล้านชีวิตด้วยคุณค่าและวิถีปฏิบัติเหนือกาลเวลาของเขา กฎทองมากมายจะช่วยให้คุณเดินบนหนทางสู่ความสำเร็จที่คุณอาจคาดไม่ถึง นำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ เพื่อเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม และเป็นคุณ ในแบบที่ดีที่สุด
อ่าน eBook
eBook
How to Provide Feedback Without Insulting Your Workers
อ่าน eBook
eBook
ประสิทธิภาพในการขาย: เอาชนะข้อโต้แย้ง
ตราบใดที่คุณยังทำธุรกิจอยู่ การเอาชนะข้อโต้แย้งเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่เสมอ ebook เล่มนี้จะให้คำแนะนำคุณ ถึงขั้นตอนในการเอาชนะข้อโต้แย้งโดยการรับฟังความวิตกกังวลของลูกค้า การถามเพื่อทำความเข้าใจ ลดความขัดแย้งลงด้วยการแสดงออกว่าคุณเข้าใจ การตอบรับอย่างถูกวิธี และท้ายสุดคือการประเมินดูว่า ลูกค้าของคุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือไม่
อ่าน eBook
eBook
การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ: คู่มือสู่การพูดในที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องจำเป็นของทุกบทบาท และเครื่องหมายของคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง คือความสามารถในการกระตุ้นคนในทีมเล็กๆ ที่ประชุม หรือแม้กระทั่งคนทั้งสนามกีฬา! หนังสือเล่มนี้ทำให้คุณเห็นว่า การเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณไม่ได้ยากไปกว่าการพูดคุยกับเพื่อนเลย มันจะช่วยให้คุณพัฒนาความกล้า และความมั่นใจในตนเอง ในการพูดต่อหน้าสาธารณชนทุกรูปแบบ
อ่าน eBook
eBook
การจัดการการเปลี่ยนแปลง: คำแนะนำสู่การจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
การจัดการการเปลี่ยนแปลงนั้น บางทีก็ก่อให้เกิดความเครียด อึดอัด และยากลำบาก การเตรียมตัวให้พร้อมและใช้กระบวนการที่ถูกต้องสามารถช่วยลดสถานการณ์ด้านลบลงได้ แบบอย่างการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันฝึกอบรม Dale Carnegie ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้นำและสนับสนุนให้พนักงานเปิดรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำมาสู่ผลลัพธ์ที่ดี
อ่าน eBook
eBook
ปิดการขายด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
เพื่อสร้างคุณค่าให้ลูกค้า คุณต้องเข้าใจความต้องการของพวกเขาอย่างถ่องแท้ก่อน สิ่งสำคัญที่สุดในการติดต่อกับลูกค้า คือการตั้งคำถาม แล้วตั้งใจฟัง เมื่อคุณจับความต้องการของพวกเขาได้อย่างแม่นยำแล้ว คุณถึงจะสามารถเสนอทางแก้ปัญหาให้พวกเขา แล้วค่อยหาโอกาส ในการเป็นคู่ค้ากันในอนาคต
อ่าน eBook
eBook
การบริหารเวลา: คู่มือการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ นำพาคุณไปสู่ผลลัพธ์สูงสุด
ความจริงของโลกในปัจจุบันคือเราต้องบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ในระยะเวลาที่สั้นลง กุญแจสำคัญคือการใช้เวลาของคุณอย่างคุ้มค่าที่สุด ทั้งในด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว ในแบบที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คู่มือฉบับย่อนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่าน eBook
eBook
วิธีการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือแผนที่ง่าย และรวดเร็วในการดำเนินการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ได้รับการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีและมีความสร้างสรรค์ มันจะช่วยแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีที่ดีที่สุดในการสนับสนุน ส่งเสริม และดึงดูดพนักงานของคุณผ่านกานประเมินประสิทธิภาพการทำงาน คุณจะได้เรียนรู้ว่า การมีทัศนคติที่ถูกต้อง เมื่อพูดคุยกับพนักงานเกี่ยวกับด้านความสามารถที่พวกเขาควรพัฒนา สามารถช่วยจุดไฟให้พวกเขามีความกระตือรือร้นในการทำงานได้
อ่าน eBook
eBook
คล็ดลับการบริการลูกค้าอย่างโดดเด่นจาก Dale Carnegie
มันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องง่าย แต่การสร้างผลกำไรและการเติบโตเป็นผลมาจากการบริการและความพึงพอใจของลูกค้า การเปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็น Champion นั้นต้องมีความละเอียดในทุกขั้นตอนตลอดวงจรการขายของลูกค้า คู่มือนี้ให้เคล็ดลับที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในด้านของการบริการลูกค้า และคุณจะทิ้งห่างคู่แข่งได้อย่างไม่เห็นฝุ่น ในทุกการแข่งขัน
อ่าน eBook
eBook
The Art of Storytelling
อ่าน eBook
eBook
แนวทางสู่นวัตกรรมทางธุรกิจ
นวัตกรรม เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ฟรีและไม่มีข้อจำกัด นวัตกรรมคือกระบวนการ ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดคือการได้มาซึ่งวิสัยทัศน์จากสินค้าที่มีค่าที่สุดขององค์กรคุณ นั่นคือ บุคลากรของคุณเอง เมื่อคุณเห็นคุณค่าของความสามารถในตัวพนักงานคุณ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวก มีการติดต่อสื่อสารแบบเปิด ให้เกียรติพวกเขา และใช้กรรมวิธีเชิงรุก ความคิดสร้างสรรค์มากมายจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน!
อ่าน eBook
eBook
Leadership Guide for First-Time Managers
The transition to leader is one of the most challenging times in a career. Dale Carnegie’s learning guide provides leadership skills for new managers.
อ่าน eBook
eBook
การบริหารเวลา: คู่มือการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ นำพาคุณไปสู่ผลลัพธ์สูงสุด
ความจริงของโลกในปัจจุบันคือเราต้องบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ในระยะเวลาที่สั้นลง กุญแจสำคัญคือการใช้เวลาของคุณอย่างคุ้มค่าที่สุด ทั้งในด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว ในแบบที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คู่มือฉบับย่อนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่าน eBook
eBook
How to Provide Feedback Without Insulting Your Workers
อ่าน eBook
eBook
การนำทีมที่มี Generation หลากหลาย
จากผลการศึกษาของสถาบันฝึกอบรม Dale Carnegie พบว่า พนักงานที่รู้สึกว่าผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบันมีความเป็นผู้นำสูง มีหลักปฏิบัติที่ดี และมีความสนใจในตัวพนักงานอย่างแท้จริงนั้น รู้สึกผูกพันกับองค์กรมากกว่า ebook นี้ถูกสร้างมาเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่า อะไรสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับคนแต่ละรุ่นได้ เพื่อคุณจะได้ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง การรู้วิธีการสื่อสาร สอน สร้างแรงจูงใจ และการให้ข้อเสนอแนะให้เหมาะสมกับคนแต่ละรุ่นนั้น มีความสำคัญ
อ่าน eBook
eBook
คล็ดลับการบริการลูกค้าอย่างโดดเด่นจาก Dale Carnegie
มันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องง่าย แต่การสร้างผลกำไรและการเติบโตเป็นผลมาจากการบริการและความพึงพอใจของลูกค้า การเปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็น Champion นั้นต้องมีความละเอียดในทุกขั้นตอนตลอดวงจรการขายของลูกค้า คู่มือนี้ให้เคล็ดลับที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในด้านของการบริการลูกค้า และคุณจะทิ้งห่างคู่แข่งได้อย่างไม่เห็นฝุ่น ในทุกการแข่งขัน
อ่าน eBook
eBook
การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ: คู่มือสู่การพูดในที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องจำเป็นของทุกบทบาท และเครื่องหมายของคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง คือความสามารถในการกระตุ้นคนในทีมเล็กๆ ที่ประชุม หรือแม้กระทั่งคนทั้งสนามกีฬา! หนังสือเล่มนี้ทำให้คุณเห็นว่า การเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณไม่ได้ยากไปกว่าการพูดคุยกับเพื่อนเลย มันจะช่วยให้คุณพัฒนาความกล้า และความมั่นใจในตนเอง ในการพูดต่อหน้าสาธารณชนทุกรูปแบบ
อ่าน eBook
eBook
คู่มือการโค้ชสำหรับผู้นำ
Today's leaders need skills that inspire and equip teams to evolve to their best — and key among these skills is coaching. One of the most important concepts in coaching is having a vision or end goal in mind; without it, people often lose focus and motivation. How to create this picture of what’s possible for is central to the coaching process.
อ่าน eBook
eBook
แนวทางสู่นวัตกรรมทางธุรกิจ
นวัตกรรม เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ฟรีและไม่มีข้อจำกัด นวัตกรรมคือกระบวนการ ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดคือการได้มาซึ่งวิสัยทัศน์จากสินค้าที่มีค่าที่สุดขององค์กรคุณ นั่นคือ บุคลากรของคุณเอง เมื่อคุณเห็นคุณค่าของความสามารถในตัวพนักงานคุณ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวก มีการติดต่อสื่อสารแบบเปิด ให้เกียรติพวกเขา และใช้กรรมวิธีเชิงรุก ความคิดสร้างสรรค์มากมายจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน!
อ่าน eBook
eBook
ปิดการขายด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
เพื่อสร้างคุณค่าให้ลูกค้า คุณต้องเข้าใจความต้องการของพวกเขาอย่างถ่องแท้ก่อน สิ่งสำคัญที่สุดในการติดต่อกับลูกค้า คือการตั้งคำถาม แล้วตั้งใจฟัง เมื่อคุณจับความต้องการของพวกเขาได้อย่างแม่นยำแล้ว คุณถึงจะสามารถเสนอทางแก้ปัญหาให้พวกเขา แล้วค่อยหาโอกาส ในการเป็นคู่ค้ากันในอนาคต
อ่าน eBook
eBook
ความลับสู่ความสำเร็จของ Dale Carnegie
หนังสือกว่า 50 ล้านเล่มของคุณ Dale Carnegie อย่างเช่น วิธีชนะมิตรและจูงใจคน และ วิธีชนะทุกข์และสร้างสุข ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนกว่า 8 ล้านชีวิตด้วยคุณค่าและวิถีปฏิบัติเหนือกาลเวลาของเขา กฎทองมากมายจะช่วยให้คุณเดินบนหนทางสู่ความสำเร็จที่คุณอาจคาดไม่ถึง นำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ เพื่อเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม และเป็นคุณ ในแบบที่ดีที่สุด
อ่าน eBook
eBook
การติดต่อสื่อสารด้วยชั้นเชิงและไหวพริบ
คู่มือนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณได้ฐานะผู้ถ่ายทอดข้อมูล มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเห็นต่างได้อย่างลงตัว อยู่กับจุดยืนของคุณอย่างมั่นใจและชาญฉลาด ในขณะเดียวกันยังมีทัศนคติที่เปิดกว้างและเช้าอกเข้าใจผู้อื่น เหมือนกันแม่ชีเทเรซ่า!
อ่าน eBook
eBook
วิธีการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือแผนที่ง่าย และรวดเร็วในการดำเนินการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ได้รับการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีและมีความสร้างสรรค์ มันจะช่วยแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีที่ดีที่สุดในการสนับสนุน ส่งเสริม และดึงดูดพนักงานของคุณผ่านกานประเมินประสิทธิภาพการทำงาน คุณจะได้เรียนรู้ว่า การมีทัศนคติที่ถูกต้อง เมื่อพูดคุยกับพนักงานเกี่ยวกับด้านความสามารถที่พวกเขาควรพัฒนา สามารถช่วยจุดไฟให้พวกเขามีความกระตือรือร้นในการทำงานได้
อ่าน eBook
eBook
ประสิทธิภาพในการขาย: เอาชนะข้อโต้แย้ง
ตราบใดที่คุณยังทำธุรกิจอยู่ การเอาชนะข้อโต้แย้งเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่เสมอ ebook เล่มนี้จะให้คำแนะนำคุณ ถึงขั้นตอนในการเอาชนะข้อโต้แย้งโดยการรับฟังความวิตกกังวลของลูกค้า การถามเพื่อทำความเข้าใจ ลดความขัดแย้งลงด้วยการแสดงออกว่าคุณเข้าใจ การตอบรับอย่างถูกวิธี และท้ายสุดคือการประเมินดูว่า ลูกค้าของคุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือไม่
อ่าน eBook
eBook
คู่มือการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายใน
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนทุกวันนี้มีความสำคัญกว่าเดิม จากแรงกดดันของสภาพแวดล้อมการทำงานที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น หนังสือเล่มนี้นำเสนอไอเดียในการวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งและวิธีแก้ปัญหาที่ช่วยเสริมสร้างความร่มมือให้กับพนักงานในองค์กร ค้นพบวิธีการตีความการตอบสนองของแต่ละบุคคลต่อปัญหาความขัดแย้ง ทำให้พวกเขาเข้าใจและสามารถจัดการกับอารมณ์และความต้องการได้ดีกว่าเดิม
อ่าน eBook
eBook
The Art of Storytelling
อ่าน eBook
eBook
การจัดการการเปลี่ยนแปลง: คำแนะนำสู่การจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
การจัดการการเปลี่ยนแปลงนั้น บางทีก็ก่อให้เกิดความเครียด อึดอัด และยากลำบาก การเตรียมตัวให้พร้อมและใช้กระบวนการที่ถูกต้องสามารถช่วยลดสถานการณ์ด้านลบลงได้ แบบอย่างการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันฝึกอบรม Dale Carnegie ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้นำและสนับสนุนให้พนักงานเปิดรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำมาสู่ผลลัพธ์ที่ดี
อ่าน eBook
eBook
พนักงานของคุณมีแรงจูงใจในการทำงานหรือไม่?
ผู้นำธุรกิจ ต้องมีลักษณะเฉพาะตัว ที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ ความสามารถในการรับมือกับความกดดันและเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น การศึกษาล่าสุดของสถาบันฝึกอบรม Dale Carnegie แสดงให้เห็นว่า หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดต่อความผูกพันของพนักงาน คือ "ความสัมพันธ์ต่อหัวหน้างานในปัจจุบัน" ทัศนคติและการกระทำของคุณในฐานะผู้นำ ช่วยกำหนดทิศทางการทำงานในเชิงบวกได้
อ่าน eBook

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.