สำรวจทรัพยากรแห่งการเปลี่ยนแปลง

จากการเป็นผู้นำด้านการฝึกอบรมและพัฒนา เราได้ออกแบบทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมและเรียนรู้ของคุณในขณะที่คุณพัฒนาทักษะเพื่อให้กลายเป็นคนเก่งขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดูทั้งหมด
ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
Presentations
ทักษะการเป็นผู้นำ
ทักษะการขาย
ทักษะการบริการลูกค้า
องค์กร
White Paper
eBook
สัมมนาบนเว็บไซต์
Podcast
Video
Case Study

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.