วัฒนธรรม ที่ เดล คาร์เนกี

จะมีวัฒนธรรมไหนจะดีไปกว่าการช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน? บุคลากรของเรามุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจอย่างมืออาชีพ

วัฒนธรรมแห่งของเดล คาร์เนกี

วัฒนธรรมองค์กรของเราถูกขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจในผู้คน และความพึงพอใจในการได้ช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากองค์ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ ที่ เดล คาร์เนกี ได้ปลูกฝังไว้ในตัวเราทุกคน

เรามีความภูมิใจในงานของเรา

บุคลากรของ เดล คาร์เนกี มุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจอย่างมืออาชีพ

เรามีความภูมิใจในงานของเรา

บุคลากรของ เดล คาร์เนกี มุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจอย่างมืออาชีพ

เรามีความภูมิใจในงานของเรา

บุคลากรของ เดล คาร์เนกี มุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจอย่างมืออาชีพ

พวกเรารักความท้าทาย

การทำงานที่ เดล คาร์เนกี ไม่ใช่การขายสินค้าเดิมๆ หรือทำอะไรเหมือนเดิมในทุกๆวัน พวกเราเปิดรับโอกาสในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นเสมอ

พวกเรารักความท้าทาย

การทำงานที่ เดล คาร์เนกี ไม่ใช่การขายสินค้าเดิมๆ หรือทำอะไรเหมือนเดิมในทุกๆวัน พวกเราเปิดรับโอกาสในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นเสมอ

พวกเรารักความท้าทาย

การทำงานที่ เดล คาร์เนกี ไม่ใช่การขายสินค้าเดิมๆ หรือทำอะไรเหมือนเดิมในทุกๆวัน พวกเราเปิดรับโอกาสในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นเสมอ

พวกเราเชื่อในการใช้ชีวิตอย่างลงตัว

พนักงานของเรา มีความสุขกับการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล เพราะเราเชื่อว่ามันต้องมีเวลาสำหรับทั้งสองอย่างเสมอ และเราทำทุกอย่างด้วยความชัดเจน

พวกเราเชื่อในการใช้ชีวิตอย่างลงตัว

พนักงานของเรา มีความสุขกับการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล เพราะเราเชื่อว่ามันต้องมีเวลาสำหรับทั้งสองอย่างเสมอ และเราทำทุกอย่างด้วยความชัดเจน

พวกเราเชื่อในการใช้ชีวิตอย่างลงตัว

พนักงานของเรา มีความสุขกับการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล เพราะเราเชื่อว่ามันต้องมีเวลาสำหรับทั้งสองอย่างเสมอ และเราทำทุกอย่างด้วยความชัดเจน

We Believe In Our Communities

Dale Carnegie's Global Day of Giving touches the lives of thousands each year -- it's one of the many ways we give back. Contact us to learn how you can be part of the Global Day of Giving.

We Believe In Our Communities

Dale Carnegie's Global Day of Giving touches the lives of thousands each year -- it's one of the many ways we give back. Contact us to learn how you can be part of the Global Day of Giving.

We Believe In Our Communities

Dale Carnegie's Global Day of Giving touches the lives of thousands each year -- it's one of the many ways we give back. Contact us to learn how you can be part of the Global Day of Giving.

หลักการใช้ชีวิต

ข้อแนะนำง่ายๆสามารถช่วยปูทางสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานอย่างมีคุณค่า

การเป็นบุคคลที่เป็นมิตรมากขึ้น

 1. ไม่วิพากษ์วิจารณ์ ประณาม หรือบ่นว่า
 2. ชื่นชมอีกฝ่ายหนึ่งอย่างซื่อตรงและจริงใจ
 3. กระตุ้นผู้อื่นให้เกิดความต้องการที่กระตือรือร้น
 4. สนใจผู้อื่นอย่างจริงใจ
 5. มีรอยยิ้มเสมอ
 6. จำไว้ว่า ชื่อของแต่ละคน เป็นคำที่ไพเราะ และสำคัญที่สุดสำหรับบุคคลนั้น
 7. เป็นผู้ฟังที่ดี และสนับสนุนให้ผู้อื่นพูดถึงเรื่องของตัวเอง
 8. พูดในสิ่งที่อีกฝ่ายให้ความสนใจ
 9. ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่า เขาเป็นคนสำคัญ และทำด้วยความจริงใจ

ศิลปะการจูงใจผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นคล้อยตาม

 1. วิธีการจัดการกับความโต้แย้งที่ดีที่สุดคือ การหลีกเลี่ยงการโต้แย้ง
 2. เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่พูดว่าเขาผิด
 3. หากคุณผิดให้ยอมรับผิดในทันทีด้วยความสำนึก
 4. เริ่มต้นด้วยความเป็นมิตร
 5. ทำให้ผู้อื่นตอบตกลงว่า "ใช่ครับ ใช่ค่ะ" ในทันที
 6. ให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้พูดมากกว่าตนเอง
 7. ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าความคิดนั้นๆเป็นของเขา
 8. พยายามอย่างริงใจ ในการมองจากมุมมองของอีกฝ่าย
 9. เข้าใจความคิด ความปรารถนาของอีกฝ่ายหนึ่ง
 10. อาศัยแรงจูงใจที่มีเกียรติ ที่คนผู้นั้นยกย่อง
 11. ถ่ายทอดความคิดให้อีกฝ่ายเห็นภาพ
 12. ให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่ท้าทาย

การเป็นผู้นำ

 1. เริ่มต้นด้วยการยกย่องและชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจ
 2. กล่าวถึงความผิดพลาดของผู้อื่นในทางอ้อม
 3. พูดถึงความผิดพลาดของตัวเอง ก่อนวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น
 4. ใช้การตั้งคำถามแทนการออกคำสั่งโดยตรง
 5. รู้จักรักษาหน้าของผู้อื่น
 6. ชมเชยผู้อื่นเมื่อมีการพัฒนาแม้เพียงเล็กน้อยด้วยความจริงใจ และชมอย่างเต็มที่
 7. ยกย่องผู้อื่นให้มีภาพลักษ์ที่ดี เพื่อให้เขารักษาความดีนั้นไว้
 8. ให้กำลังใจ และทำให้ความผิดพลาดเป็นเรื่องที่ง่ายต่อการแก้ไข
 9. ทำให้ผู้อื่นมีความสุขในการทำสิ่งที่คุณแนะนำ

ติดต่อเรา

พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รู้จักกับผู้ที่มีศักยภาพเพื่อทำงานร่วมกับเราในอนาคต

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.