Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

ทักษะการนำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพเกิดจากผู้นำเสนอที่ผ่านการฝึกฝนด้วยวิธีการสื่อสารและการโน้มน้าวใจของ Dale Carnegie ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี

ทักษะการนำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพเกิดจากผู้นำเสนอที่ผ่านการฝึกฝนด้วยวิธีการสื่อสารและการโน้มน้าวใจของ Dale Carnegie ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี

Leaders Who Build

Leadership Training to Bring Out the Greatness in Yourself and in Others

ค้นพบความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว

ไม่ว่าจะเป็นการจูงใจเพื่อนร่วมงาน การขายให้กับลูกค้า หรือการกระตุ้นทีมงาน พลังของการนำเสนอจะช่วยสร้างความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวของบุคคลและบริษัท นั่นคือ
เหตุผลที่หลักสูตรการฝึกอบรมการนำเสนอของ Dale Carnegie มอบวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อช่วยรับประกันความสำเร็จในทุกครั้งที่คุณนำเสนอ
 
พนักงานที่มีแรงจูงใจในการทำงานคือพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงานเป็นทักษะสำคัญที่พนักงานทุกคนควรมี การนำเสนอและการแสดงตนที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสื่อข้อความและมีอิทธิพลต่อผู้ฟังในรูปแบบที่น่าจดจำ รวมถึงผู้นำเสนอที่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีและมีความมั่นใจในทุกแง่มุมของงาน
presenting
3 people in conversation
Build and maintain productive relationships
Leadership is not a solitary activity, nor is the focus on the leader; rather it is about how leaders treat the people they work with and how they make people feel about themselves and the work. To get things done through other people, leaders must demonstrate that they genuinely care about the people with whom they work. This is what inspires team members to go above and beyond.
 
Help people be the best version of themselves
People would rather work for someone who builds them up rather than putting them down. They must treat others well and with respect. In most cases, people don’t quit jobs, they quit leaders, especially the ones that don’t care about them and aren’t committed to their growth.
PRESENTATION COURSES

Communicate Confidently to All Types of Audiences

  • We provide presentation skills training courses to empower you to communicate confidently and competently to all types of audiences. 

  • We illustrate proven methods and techniques that allow you to develop compelling, high-impact presentations with universal appeal, yielding consistent, positive results.
  • You will explore the optimum use of voice and gesture to create a lasting impression as well as a variety of public speaking styles, ranging from a formal speech to a casual meeting or contentious conversation.

  • Rather than trying to have you be someone you’re not, Dale Carnegie's training courses help bring out your greatness—your authentic self and inner leader.

Conozca los Programas para hacer Presentaciones Inspiradoras Disponibles

Inscríbase hoy mismo en el próximo Programa.

หลักสูตรการฝึกอบรมการนำเสนอของเราจะช่วยคุณ:

สื่อสารอย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือ
จัดโครงสร้างการนำเสนอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
มีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์
กระตุ้นให้ผู้ฟังดำเนินการ
presenting in front of a group
E-BOOK

Hable más Efectivamente

Descubre ocho principios para guiar que te preparán a hablar perfecto en público. Aprende cómo eliminar los nervios y hablar con confianza y credibilidad.

การบริการครบวงจรสำหรับองค์กร

พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

group training on presentation skills
การฝึกอบรมของเรามีหลักสูตรสำหรับทักษะการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ และโมดูลของเราจะมอบความรู้ รวมถึงกลวิธีที่ช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมั่นใจและเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกประเภท ดูโมดูลที่มีประสิทธิภาพและไม่ซ้ำใครของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพได้ทันที
TESTIMONIALS

วันที่ของหลักสูตรที่กำลังจะมีขึ้น

ติดต่อเรา
ข้อมูลที่คุณให้จะถูกนำไปใช้ตามข้อกำหนดของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว.

เรามาเชื่อมต่อกันเถอะ!

ถามคำถามหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสำหรับตัวคุณเองทีมงานหรือองค์กรของคุณ

: