ทักษะการนำเสนอแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ

การนำเสนอที่ยอดเยี่ยมมักเริ่มจากความมั่นใจของผู้นำเสนอที่ผ่านการพัฒนาโดยใช้หลักการของเดล คาร์เนกี

ความแตกต่างระหว่างความสำเร็จกับความล้มเหลว

ไม่ว่าคุณจะนำเสนอเพื่อโน้มน้าวใจเพื่อนร่วมงาน, ขายของให้ลูกค้า หรือกระตุ้นการทำงานของทีม

พลังที่ออกมาจากการนำเสนอของคุณสามารถบอกได้ว่าผลลัพธ์นั้นจะออกมาสำเร็จหรือไม่

ความสามารถในการนำเสนอให้มีประสิทธิภาพในที่ทำงานนั้นเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากสำหรับพนักงานทุกคน การส่งสารที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องสามารถทำให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการสื่อและเป็นจุดรวมความสนใจของผู้ฟังได้

หลักสูตรการพัฒนาของเราประกอบไปด้วยทักษะการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพต่างๆ รวมไปถึงทักษะในการสื่อสารเพื่อเพิ่มความมั่นใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกประเภท

โปรดดูบทเรียนของหลักสูตรการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพที่เราเสนอให้คุณเพิ่มเติม

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

Projector Screen

สื่อสารอย่างชัดเจนและมีความมั่นใจ

Lightbulb

มีส่วนร่วมกับผู้ฟังได้

Network

วางโครงสร้างการนำเสนอเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล

Rotating Arrows

กระตุ้นให้เกิดการนำไปปฏิบัติ

หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้

โปรดเลือกที่ตั้ง
เรียงลำดับโดย:
Page 1
Next