Активно организационно развитие

Изградете по-силна, по-ангажирана работна сила, която се бори да постигне целите на Вашата компания, подкрепя Вашата мисия и е устремена към Вашата визия за бъдещето.

Запалете ентусиазма на работното място

Днешните лидери имат тежки задачи - трябва да постигат ефикасност в бизнеса чрез синхронизинане на визия, мисия и ценностна система, докато създават философия и дух, водещи към решителност и изгодни резултати. Създаването на успешен корпоративен екип повишава всеотдайността на служителите, духа в компанията и гарантира, че екипът Ви ще надскочи очакванията в стремежа си към целите на компанията. Курсовете за организационно развитие на Dale Carnegie Ви помагат да установите и формулирате ясна и завладяваща визия, която запалва искрата на съпричастност и отдаденост. Лидерите на всички нива трябва да бъдат подготвяни да създават усещане за значимост у служителите, които да предоставят индивидуалните си таланти и вложат страст в стремежа си за осъществяване на визията. Най-важното е, че лидерите трябва да покажат на служители си, че наистина ги ценят. Обучението ни предоставя курсове за сплотяване на екипи, както и за други сфери, които ви помагат да развиете действена стратегия за увличането на сътрудниците и да постигнете всички тези цели. Изберете един от модулите ни за обучение, за да научите как да изградите изпълнен с енергия екип, да увличате служителите си и много повече.

Тези курсове ще Ви помогнат:

Network of people

Да оцените ролята си като членове на екип

Graph

Да определите какви са очакванията Ви за екипа

Network

Определете участието си в многобройни екипи

Flag

Заложете стратегии за успеха на екипа

Предстоящи курсове за Организационно развитие

Page 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next