Разгледайте нашите трансформационни ресурси

Като световен лидер в професионалното обучение и израстване, създадохме персонализирани ресурси, които да допълнят обучението, докато развивате уменията си, за да се превърнете в своя по-добра, по-уверена и по-ефективна версия.
Филтър
White Paper
Humble Leaders
Employee engagement, productivity, growth, and commitment all strongly depend on the effectiveness of leadership. Being a humble leader brings the best out of your people and models for them the type of leadership that will help them to succeed throughout their career.
Към Бяла книга
White Paper
Разпознаване на "белите петна" в лидерските умения
Изследванията показват, че лидерите имат "бели петна", които могат да струват скъпо на организацията. За съжаление, повечето лидери смятат, че тяхната визия в света на бизнеса е отлична, така че е нужна повече убедителност, за да ги накара да разпознаят грешката по пътя си. Тази книга, подкрепена от проучвания на служители, идентифицира "белите петна" и предлага ефективни решения за тяхното отстраняване.
Към Бяла книга
White Paper
Повишаване ангажираността на служителите: ролята на прекия ръководител
Ентусиазъм за работа означава щастливи лоялни служители и щастливи лоялни клиенти. Ангажираността води до по-високо ниво на задържане на клиентите и оказва влияние върху печалбите. Разбирайки как преките ръководители действат като катализатор за ангажираността на служителите, Вие получавате възможност да се възползвате от този инструмент, за да настроите стрелката върху ангажираността на сътрудниците и да повлияете на годишния баланс.
Към Бяла книга
White Paper
Employee Engagement: It's Time to Go 'All In'
A decade and billions of dollars later employee engagement levels have barely moved. Find out what companies may be missing in their quest to build a confident, engaged workforce that actually moves the needle on employee engagement.
Към Бяла книга
White Paper
Движещите емоционални механизми в ангажираността на служителите
Открийте значимостта на милениалите и какви са двигателите за привличането и ангажирането им. Открийте как да разшифровате нуждите им от ангажираност и да преодолеете пропастта чрез подготовка и общуване. Бумерите и милениалите могат да работят заедно, ако разполагат с подходящите инструменти и подготовка.
Към Бяла книга
White Paper
Формулата на иновативните тенденци 3+3
Този документ се фокусира върху шест актуални промени, които фирмите използват, за да се справят с предизвикателствата, възприемани като бариери пред успеха им. Това са 3 пазарно ориентирани изменения, заедно с 3 изменения, насочени към работното място. При насочените към пазара изменения се анализира задълбочено какви са очакванията на клиентите и кои са неизказваните им нужди, докато при измененията на работното място се оценяват най-добрите методи за оптимизацията на работната среда.
Към Бяла книга
White Paper
Humble Leaders
Employee engagement, productivity, growth, and commitment all strongly depend on the effectiveness of leadership. Being a humble leader brings the best out of your people and models for them the type of leadership that will help them to succeed throughout their career.
Към Бяла книга
White Paper
Trust is Dead. Long Live Trust!
71% от клиентите заявиха, че предпочитат да купуват от професионалист по продажбите, на който са се доверили напълно, отколкото от този, който им дава по-ниска цена.
Към Бяла книга
White Paper
Движещите емоционални механизми в ангажираността на служителите
Открийте значимостта на милениалите и какви са двигателите за привличането и ангажирането им. Открийте как да разшифровате нуждите им от ангажираност и да преодолеете пропастта чрез подготовка и общуване. Бумерите и милениалите могат да работят заедно, ако разполагат с подходящите инструменти и подготовка.
Към Бяла книга
White Paper
Повишаване ангажираността на служителите: ролята на прекия ръководител
Ентусиазъм за работа означава щастливи лоялни служители и щастливи лоялни клиенти. Ангажираността води до по-високо ниво на задържане на клиентите и оказва влияние върху печалбите. Разбирайки как преките ръководители действат като катализатор за ангажираността на служителите, Вие получавате възможност да се възползвате от този инструмент, за да настроите стрелката върху ангажираността на сътрудниците и да повлияете на годишния баланс.
Към Бяла книга
White Paper
Employee Engagement: It's Time to Go 'All In'
A decade and billions of dollars later employee engagement levels have barely moved. Find out what companies may be missing in their quest to build a confident, engaged workforce that actually moves the needle on employee engagement.
Към Бяла книга
White Paper
Разпознаване на "белите петна" в лидерските умения
Изследванията показват, че лидерите имат "бели петна", които могат да струват скъпо на организацията. За съжаление, повечето лидери смятат, че тяхната визия в света на бизнеса е отлична, така че е нужна повече убедителност, за да ги накара да разпознаят грешката по пътя си. Тази книга, подкрепена от проучвания на служители, идентифицира "белите петна" и предлага ефективни решения за тяхното отстраняване.
Към Бяла книга
White Paper
Как да запалите за работа поколението на прехода /милениалите
Новото поколение скоро ще се превърне в най-големия сегмент на работната сила. Как да ги ангажираме? Посочените в тази статия данни ни показават и стратегии за вдъхновящи взаимоотношения, прекрачващи границите между поколенията, за да се създаде философия за съвместна работа.
Към Бяла книга
White Paper
Формулата на иновативните тенденци 3+3
Този документ се фокусира върху шест актуални промени, които фирмите използват, за да се справят с предизвикателствата, възприемани като бариери пред успеха им. Това са 3 пазарно ориентирани изменения, заедно с 3 изменения, насочени към работното място. При насочените към пазара изменения се анализира задълбочено какви са очакванията на клиентите и кои са неизказваните им нужди, докато при измененията на работното място се оценяват най-добрите методи за оптимизацията на работната среда.
Към Бяла книга

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.