Опции за обучение, които променят Вашето въздействие

Прилагайте доказани принципи в ангажираща, високоенергийна, съвместна учебна среда както лично, така и онлайн


Присъствено обучение

Изправете се пред предизвикателствата и стимулирайте кариерата си с преживяването на пълното отдаване на учебния процес.

Присъствено обучение

Изправете се пред предизвикателствата и стимулирайте кариерата си с преживяването на пълното отдаване на учебния процес.

Присъствено обучение

Изправете се пред предизвикателствата и стимулирайте кариерата си с преживяването на пълното отдаване на учебния процес.

Обучение онлайн, на живо

Учете чрез активно участие в предизвикателни дейности на живо, като се присъедините към Вашия преподавател и другите участници от удобството на Вашия дом или офис.

Обучение онлайн, на живо

Учете чрез активно участие в предизвикателни дейности на живо, като се присъедините към Вашия преподавател и другите участници от удобството на Вашия дом или офис.

Обучение онлайн, на живо

Учете чрез активно участие в предизвикателни дейности на живо, като се присъедините към Вашия преподавател и другите участници от удобството на Вашия дом или офис.

Решения за развитие на таланта

Подобрете нивата на постиженията, резултатите и ангажираността на екипа, отдела или организацията си.

Решения за развитие на таланта

Подобрете нивата на постиженията, резултатите и ангажираността на екипа, отдела или организацията си.

Решения за развитие на таланта

Подобрете нивата на постиженията, резултатите и ангажираността на екипа, отдела или организацията си.

Варианти за държавни институции

Намерете одобрени от правителството обществени програми или персонализирайте решенията за Вашия екип или агенция.
Government

Варианти за държавни институции

Намерете одобрени от правителството обществени програми или персонализирайте решенията за Вашия екип или агенция.

Варианти за държавни институции

Намерете одобрени от правителството обществени програми или персонализирайте решенията за Вашия екип или агенция.

Широка гама от теми за курсове за всяко ниво на умения

Намерете одобрени от правителството обществени програми или персонализирайте решенията за Вашия екип или агенция.

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.