Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Културата при Дейл Карнеги

Най-доброто при фирмената култура е да подпомага другите да преуспяват в кариерата си. Сътрудниците ни всеотдайно се стремят да бъдат професионални източници и да допринасят за повишаване стойността на местните бизнес-среди.

Културата при Дейл Карнеги

Нашата корпоративна култура се подхранва от отзивчивостта към хората и от желанието да помагаме на другите. Тя е изградена върху безкрайното познаване на човешката природа, инфилтрирано във всички нас от Дейл Карнеги.

Гордеем се с работата си

Сътрудниците в Дейл Карнеги се всеотдайно се стремят да бъдат професионално вдъхновение и да допринасят за повишаване стойността на местните бизнес-среди.

Гордеем се с работата си

Сътрудниците в Дейл Карнеги се всеотдайно се стремят да бъдат професионално вдъхновение и да допринасят за повишаване стойността на местните бизнес-среди.

Гордеем се с работата си

Сътрудниците в Дейл Карнеги се всеотдайно се стремят да бъдат професионално вдъхновение и да допринасят за повишаване стойността на местните бизнес-среди.

Обичаме предизвикателствата

Да работиш в Дейл Карнеги не е като да продаваш един и същи продукт или да предоставяш еднакви решения ежедневно! Ние се радваме на възможността да персонализираме всяко взаимодействие с хората.

Обичаме предизвикателствата

Да работиш в Дейл Карнеги не е като да продаваш един и същи продукт или да предоставяш еднакви решения ежедневно! Ние се радваме на възможността да персонализираме всяко взаимодействие с хората.

Обичаме предизвикателствата

Да работиш в Дейл Карнеги не е като да продаваш един и същи продукт или да предоставяш еднакви решения ежедневно! Ние се радваме на възможността да персонализираме всяко взаимодействие с хората.

Вярваме в балансирания начин на живот

Сътрудниците ни се радват в еднаква степен на кариерата и личния си живот, защото вярваме, че има място и за двете - при нас границите не са размити.

Вярваме в балансирания начин на живот

Сътрудниците ни се радват в еднаква степен на кариерата и личния си живот, защото вярваме, че има място и за двете - при нас границите не са размити.

Вярваме в балансирания начин на живот

Сътрудниците ни се радват в еднаква степен на кариерата и личния си живот, защото вярваме, че има място и за двете - при нас границите не са размити.

We Believe In Our Communities

Dale Carnegie's Global Day of Giving touches the lives of thousands each year -- it's one of the many ways we give back. Contact us to learn how you can be part of the Global Day of Giving.

We Believe In Our Communities

Dale Carnegie's Global Day of Giving touches the lives of thousands each year -- it's one of the many ways we give back. Contact us to learn how you can be part of the Global Day of Giving.

We Believe In Our Communities

Dale Carnegie's Global Day of Giving touches the lives of thousands each year -- it's one of the many ways we give back. Contact us to learn how you can be part of the Global Day of Giving.

Принципи, които да спазваме в живота си

Няколко прости правила могат да проправят пътя към ползотворната кариера.

Станете по-дружелюбни

 1. Не критикувайте, не се оплаквайте и не заклеймявайте.
 2. Оценявайте честно и искрено приноса на другия.
 3. Събудете у човека срещу Вас истинска потребност.
 4. Интересувайте се искрено от другите хора.
 5. Усмихвайте се.
 6. Запомнете, че името на всеки човек за него е най-сладката и най - важна дума, на който и да е език.
 7. Бъдете добър слушател. Насърчавайте другите да говорят за себе си.
 8. TКогато говорите, съобразявайте се с интересите на другите.
 9. Накарайте човека срещу вас да се чувства значим - и го направете искрено.

Постигане на сътрудничество

 1. Единственият начин да спечелите спор е да го избегнете.
 2. Покажете уважение към мнението на човека срещу вас. Никога не казвайте: “Вие грешите.“
 3. Ако вие грешите, признайте го бързо и категорично.
 4. Започнете приятелски.
 5. Накарайте човека срещу вас да започне веднага да казва “да, да“.
 6. Оставете човека срещу вас да говори повече.
 7. Накарайте човека срещу вас да мисли, че идеята е негова или нейна.
 8. Опитайте се наистина да видите нещата от гледната точка на човека срещу вас.
 9. Проявете отзивчивост към идеите и желанията на човека срещу вас.
 10. Апелирайте към по-благородните мотиви!
 11. Драматизирайте идеите си.
 12. Отправете предизвикателство.

Бъдете лидер

 1. Започнете с похвала и искрено възхищение.
 2. Показвайте грешките на другите индиректно.
 3. Преди да критикувате другите, говорете за собствените си грешки.
 4. Вместо да давате директни нареждания, задавайте въпроси.
 5. Оставете другия човек да излезе от ситуацията с достойнство.
 6. Хвалете и най-малкия напредък, както и всеки напредък. Бъдете “възторжен в одобрението и щедър в похвалите си.“
 7. Създайте на човека срещу вас отлична репутация, която да се стреми да запази.
 8. Насърчавайте. Направете така, че грешката да изглежда лесно поправима.
 9. Накарайте човека срещу вас да се чувства доволен от това, че прави онова, което вие предлагате.

Свържете се с нас.

Винаги ще се радваме на потенциални кандидати, които искат успешна кариера в Дейл Карнеги.