Our Unique Approach

A rich history and a proven, innovative process has connected Dale Carnegie training to people around the world seeking real transformation and impactful results.

What Makes Dale Carnegie Different?

Over 100 years of proven success has made Dale Carnegie the industry leader and a true benchmark in professional training and development solutions.

Performance Change Pathway™

The Dale Carnegie experience engages learners from the initial contact through follow-up and support to reinforce key behaviors. Our methodology supports the development of skills and habits needed to sustain performance change. We believe that the emotional shift is as important as the behavior shift. That’s why our Performance Change Pathway™ shows our deliberate approach to create training programs that drive improved performance.
default alt tag
Dale Carnegie’s Performance Change Pathway™ encompasses five key components: Input, Awareness, Experience, Sustainment, and Output. We know that these components are essential to the design and delivery of our programs. They formulate a continuous learning path for participants to drive organizational results.

Consider This Your Transformation Toolkit

Our process is designed to get to the heart of what your organization needs, and to develop custom solutions grounded in the Dale Carnegie training techniques. We follow a 5-step process, centered on workforce training.
Process Steps Infographic OvalProcess Steps Infographic Arc Желание ИзследванеВъвличанеОбновлениеТрансформация
Работим съвместно, за да определим стратегическите Ви намерения

Помагаме Ви да разработите ясна стратегическа визия, първо като очертаете стратегическа визия за организацията си, а след това разкривайки препятствията, които може да срещнем при достигането до желаната от вас цел. Всъщност препятствията са тези, които трябва да преодолеем.

Изследваме, за да определим какви са нуждите на организацията Ви

След като вече сме запознати с препятствията, които срещате, нека откровено поговорим за състоянието на бизнеса Ви към момента и да определим по-добрия път към целите Ви. Щом летвата е поставена и планът е разработен, можем да разработим персонализирани варианти за обучение, които да отговарят на специфичните нужди на организацията Ви.

Включваме абсолютно всички

Разговаряме със служителите на всички нива, за да чуем тяхното мнение за визията на компанията, да открием области за развитие, да открием поддържащи или подкопаващи промените нагласи, тъй като положителната промяна предполага усилията на целия екип..

Правим положителна промяна

Обучението на Дейл Карнеги променя хората така, че те могат да променят организациите си, които на свой ред да променят света. Прогресът е задвижван от силата на промяната, а тя е насочена отвътре навън. Вариантите ни за обучението водят до измерими резултати и са съставени в пряко съответствие с установените от нас капацитети, за да осъществите корпоративните си инициативи със своите служители.

Влияем на резултатите

Обученията ни са известни с това, че предизвикваме дълготрайни промени в поведението и стимулираме емоционалната и интелектуална ангажираност в бизнеси от всякакъв тип. Уникалните методи на Дейл Карнеги Трейнинг, насочени към постигането на резултати, са се доказали повече от сто години в цял свят. Решени сме да поведем организацията Ви в стремежа ѝ да постигне целите си.

Badges Boost Your Value and Show Everyone Your Achievements

Think of a Dale Carnegie badge as a medal of honor to pin to your resume! Colleagues notice them, and potential employers actively seek them. Each badge earned will raise you among the ranks, preparing you to be a highly sought-after and much more desirable professional.

Earn Your Certificate

Most Dale Carnegie training courses qualify for Continuing Education Units (CEUs) and Education Credits. In addition, some classes feature specific accreditations.

Our Proven Training Methods Drive Success

Explore our case studies that exemplify how Dale Carnegie training works for professionals and businesses of all facets.

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.