Остави следа

Професионално обучение от най-добрите в бизнеса.

Повече от век Дейл Карнеги служи за повишаване на личната и професионална ефективност по цял свят. Методите ни на обучение се развиват непрекъснато, опирайки се на основните ни принципи и вътрешна убеденост: истинската промяна започва отвътре.

Намерете курс
Featured Course

Привличане на успеха

Професионалното усъвършенстване - теми на обучението

Предлагаме формати за обучение, подходящи за всекиго.

Ефективното обучение трябва да премахва бариерите Ви, а не да създава нови.

Разгледайте източниците

Примери от практиката и ресурси

Запознайте се с методологията ни и постиженията ни до момента в подкрепата ни за различни компании и отделни хора.

Разгледайте източниците