Професионално обучение от най-добрите в бизнеса.

Повече от век Дейл Карнеги служи за повишаване на личната и професионална ефективност по цял свят. Методите ни на обучение се развиват непрекъснато, опирайки се на основните ни принципи и вътрешна убеденост: истинската промяна започва отвътре.

Courses

Курсът на Дейл Карнеги

Открийте как да формирате по-близки, по-удовлетворяващи взаимоотношения, изградени върху доверие и уважение. Увеличаването на Вашето доверие и компетентност в общуването с други хора ще спечели влиянието, от което се нуждаете, за да постигнете нови висоти в личния и професионалния си живот.

Курсът на Дейл Карнеги

Открийте как да формирате по-близки, по-удовлетворяващи взаимоотношения, изградени върху доверие и уважение. Увеличаването на Вашето доверие и компетентност в общуването с други хора ще спечели влиянието, от което се нуждаете, за да постигнете нови висоти в личния и професионалния си живот.

Предлагаме формати за обучение, подходящи за всекиго.

Ефективното обучение трябва да премахва бариерите Ви, а не да създава нови.

Примери от практиката и ресурси

Запознайте се с методологията ни и постиженията ни до момента в подкрепата ни за различни компании и отделни хора.

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.