Разгледайте нашите трансформационни ресурси

Като световен лидер в професионалното обучение и израстване, създадохме персонализирани ресурси, които да допълнят обучението, докато развивате уменията си, за да се превърнете в своя по-добра, по-уверена и по-ефективна версия.
Филтър
eBook
Leadership Skills for First-Time Managers
The transition to leader is one of the most challenging times in a career. Dale Carnegie’s learning guide provides leadership skills for new managers.
Към Електронната книга
eBook
Общувайте с дипломация и такт
Това ръководство Ви позволява проницателно да откриете собствените си силни и слаби страни на общуване. Предназначено е да Ви покаже как да учтиво да изразявате несъгласието си, да се наложите с увереност и такт и да демонстрирате открито и изпълнено с чувство на разбиране отношение към другите. Вземаме пример от Майка Тереза!
Към Електронната книга
eBook
Да ръководиш екип от различни поколения
Според проучване на Дейл Карнеги Трейнинг за чувството на ангажираност на работното място: "Служителите, които смятат, че прекият им ръководител демонстрира силни лидерски качества, положителна нагласа и интерес към тях на лично ниво, са по-отдадени в работата си." Целта на тази електронна книга е да Ви покаже какво подтиква към действие отделните поколения, така че действително да успеете да им окажете личното внимание, от което се нуждаят. От жизнено важно значение е да разбирате как да общувате, подготвяте, мотивирате и предоставяте обратна информация за хората от всяко отделно поколение.
Към Електронната книга
eBook
Наръчник за разрешаване на вътрешните конфликти
Способността ни да взаимодействаме с хората става все по-важна днес, под стреса на сложната и забързана работна среда. Книгата предлага идеи за анализ на конфликтните ситуации и методи за разрешаване, насърчаващи сътрудничеството. Научете се да интерпретирате реакциите на отделните хора на конфликтите, като им давате възможност да разберат и управляват емоциите и потребностите си по-добре.
Към Електронната книга
eBook
Наръчник на лидера за провеждане на обучения
Today's leaders need skills that inspire and equip teams to evolve to their best — and key among these skills is coaching. One of the most important concepts in coaching is having a vision or end goal in mind; without it, people often lose focus and motivation. How to create this picture of what’s possible for is central to the coaching process.
Към Електронната книга
eBook
Мотивирани ли са Вашите служители?
Бизнес лидерите трябва да притежават лични черти, които насърчават работата в екип, и да демонстрират лидерски качества - способността да се справят с напрежението и чувствително отношение към другите. Едно скорошно проучване Дейл Карнеги Трейнинг показва, че един от най-значимите фактори за ангажираното отношение на служителите е "връзката с прекия им ръководител." Вашето отношение и действия като началник ще определят нагласата за положителна работна атмосфера.
Към Електронната книга
eBook
Тайните на Дейл Карнеги за успеха
Над 50 милиона копия от книгите на г-н Карнеги, като например "Как да печелим приятели и да влияем на другите" и "Как да спрем да се тревожим и да започнем да живеем", а като резултат - над 8 милиона живота, са били вдъхновени от неговите вечни ценности и практики. Многобройни златни съвети ще Ви поведат по пътя към неочакван успех. Приведете тези съвети в действие, за да се отличите като лидер и да се превърнете в своята най-добра версия.
Към Електронната книга
eBook
Как да коментирате резултати, без да обиждате работниците си
Неотдавнашно проучване на ДКТ относно заангажираността на служителите разкри, че прекият ръководител, със своето поведение и нагласа мотивира ангажираността на служителите на работното място. Ако мениджърите искат да запазят ангажирани работници, то те трябва да осигурят положителна обратна връзка и конструктивна критика, без да изразяват снизходителност или враждебност. Накратко, ще привлечете повече с мед, отколкото с оцет!
Към Електронната книга
eBook
Ефективност при продажбите: Как да се справим с възражениятаs
Докато има бизнес, който да бъде управляван, ще има възражения, които трябва да преодолявате. Тази електронна книга ще Ви покаже стъпките да се справите с възраженията, като изслушвате оплакванията, задавате въпроси, за да разберете, проявявате благосклонност, за да покажете разбиране, реагирате, и в крайна сметка прецените дали клиентът е готов или не да продължи напред.
Към Електронната книга
eBook
Успешната презентация: Свободно ръководство за успешно представяне пред публика
Успешното общуване е от решаващо значение за всяка роля, а отличителният белег на наистина успешните хора е способността да ентусиазират екипа, заседателната зала или арената. Тази книга Ви показва, че да говорите за собствения си опит не е по-трудно, отколкото да разказвате интересна история на някой приятел. Ще Ви помогне да придобиете смелост и самочувствие да говорите пред публика при всякакви обстоятелства.
Към Електронната книга
eBook
Управление на промените: Наръчник на лидера за управление на промените на работното място
Управлението по време на промени може да се окаже стресиращо, разочароващо и трудно. Подготовката и използването на организиран подход могат да помогнат за смекчаване на негативните обстоятелства. Моделът на ДКТ за промяна помага на лидерите да се подготвят за промяната и да стимулират служителите да я приемат и при това да постигнат положителни резултати.
Към Електронната книга
eBook
Сключване на сделки на база добри взаимоотношения с клиентите
За да предложите на клиентите си стойност, първо трябва да имате ясна представа от какво се нуждаят. За тази цел най-важното, което можете да направите при всяко взаимодействие с клиентите, е да задавате въпроси и след това да слушате. Получили веднъж точна представа за изискванията им, можете да предложите решения, а след това да търсите възможности за създаване на бизнес партньорство.
Към Електронната книга
eBook
Управление на времето: Практическо ръководство как ефективно да определяте приоритетите за времето си, за да успеете да постигнете оптимални резултати
Реалността на съвременния свят се определя от обстоятелството, че трябва да постигаме превъзходни резултати за по-кратко време. Ключът се състои в това да оптимизирате времето си, професионално и лично, по начин, който ще доведе до най-идеални резултати. Това кратко ръководство е разработено, за да Ви помогне да приоритизирате задачите и да работите ефикасно.
Към Електронната книга
eBook
Как да проведете ефикасна оценка на производителността
Това е бърз и лесен план за провеждане на добре подготвена, конструктивна и положителна оценка на ефективността. Тя ще ви покаже най-добрите начини за насърчаване, възлагане на отговорности и ангажиране на служителите Ви с оценката на изпълнението. Ще откриете, че демонстрирайки правилна нагласа, когато засягате сфери, в които трябва да бъдат нанесени корекции, ще успеете да възбудите ентусиазъм сред сътрудниците си.
Към Електронната книга
eBook
Бързите съвети на Дейл Карнеги за Превъзходното обслужване на клиентите
Може да звучи простичко, но корените на рентабилността и ръста лежат в обслужването на клиентите и ниво им на удовлетвореност. Издигането на клиента до ниво шампион зависи от постоянното усъвършенстване на детайлите през целия жизнен цикъл на продажбата. Това ръководство предлага практически съвети за обслужване на клиенти, които можете да приложите веднага - и да оставите конкурентите си да потънат в забвение... все-ки-път!
Към Електронната книга
eBook
The Art of Storytelling
Към Електронната книга
eBook
Наръчник на лидера за нововъведения в бизнеса
Нововъведенията са едни от малкото напълно безплатни ресурси. Но нововъведенията представляват процес, а крайната цел е да изградите визия на базата на най-ценния си актив - Вашите хора. Когато оценявате таланта на служителите си, насърчавате положителната работна атмосфера, осигурявате открита комуникация, уважение и проактивни действия, иновативните идеи със сигурност ще потекат!
Към Електронната книга
eBook
Leadership Skills for First-Time Managers
The transition to leader is one of the most challenging times in a career. Dale Carnegie’s learning guide provides leadership skills for new managers.
Към Електронната книга
eBook
Управление на времето: Практическо ръководство как ефективно да определяте приоритетите за времето си, за да успеете да постигнете оптимални резултати
Реалността на съвременния свят се определя от обстоятелството, че трябва да постигаме превъзходни резултати за по-кратко време. Ключът се състои в това да оптимизирате времето си, професионално и лично, по начин, който ще доведе до най-идеални резултати. Това кратко ръководство е разработено, за да Ви помогне да приоритизирате задачите и да работите ефикасно.
Към Електронната книга
eBook
Как да коментирате резултати, без да обиждате работниците си
Неотдавнашно проучване на ДКТ относно заангажираността на служителите разкри, че прекият ръководител, със своето поведение и нагласа мотивира ангажираността на служителите на работното място. Ако мениджърите искат да запазят ангажирани работници, то те трябва да осигурят положителна обратна връзка и конструктивна критика, без да изразяват снизходителност или враждебност. Накратко, ще привлечете повече с мед, отколкото с оцет!
Към Електронната книга
eBook
Да ръководиш екип от различни поколения
Според проучване на Дейл Карнеги Трейнинг за чувството на ангажираност на работното място: "Служителите, които смятат, че прекият им ръководител демонстрира силни лидерски качества, положителна нагласа и интерес към тях на лично ниво, са по-отдадени в работата си." Целта на тази електронна книга е да Ви покаже какво подтиква към действие отделните поколения, така че действително да успеете да им окажете личното внимание, от което се нуждаят. От жизнено важно значение е да разбирате как да общувате, подготвяте, мотивирате и предоставяте обратна информация за хората от всяко отделно поколение.
Към Електронната книга
eBook
Бързите съвети на Дейл Карнеги за Превъзходното обслужване на клиентите
Може да звучи простичко, но корените на рентабилността и ръста лежат в обслужването на клиентите и ниво им на удовлетвореност. Издигането на клиента до ниво шампион зависи от постоянното усъвършенстване на детайлите през целия жизнен цикъл на продажбата. Това ръководство предлага практически съвети за обслужване на клиенти, които можете да приложите веднага - и да оставите конкурентите си да потънат в забвение... все-ки-път!
Към Електронната книга
eBook
Успешната презентация: Свободно ръководство за успешно представяне пред публика
Успешното общуване е от решаващо значение за всяка роля, а отличителният белег на наистина успешните хора е способността да ентусиазират екипа, заседателната зала или арената. Тази книга Ви показва, че да говорите за собствения си опит не е по-трудно, отколкото да разказвате интересна история на някой приятел. Ще Ви помогне да придобиете смелост и самочувствие да говорите пред публика при всякакви обстоятелства.
Към Електронната книга
eBook
Наръчник на лидера за провеждане на обучения
Today's leaders need skills that inspire and equip teams to evolve to their best — and key among these skills is coaching. One of the most important concepts in coaching is having a vision or end goal in mind; without it, people often lose focus and motivation. How to create this picture of what’s possible for is central to the coaching process.
Към Електронната книга
eBook
Наръчник на лидера за нововъведения в бизнеса
Нововъведенията са едни от малкото напълно безплатни ресурси. Но нововъведенията представляват процес, а крайната цел е да изградите визия на базата на най-ценния си актив - Вашите хора. Когато оценявате таланта на служителите си, насърчавате положителната работна атмосфера, осигурявате открита комуникация, уважение и проактивни действия, иновативните идеи със сигурност ще потекат!
Към Електронната книга
eBook
Сключване на сделки на база добри взаимоотношения с клиентите
За да предложите на клиентите си стойност, първо трябва да имате ясна представа от какво се нуждаят. За тази цел най-важното, което можете да направите при всяко взаимодействие с клиентите, е да задавате въпроси и след това да слушате. Получили веднъж точна представа за изискванията им, можете да предложите решения, а след това да търсите възможности за създаване на бизнес партньорство.
Към Електронната книга
eBook
Тайните на Дейл Карнеги за успеха
Над 50 милиона копия от книгите на г-н Карнеги, като например "Как да печелим приятели и да влияем на другите" и "Как да спрем да се тревожим и да започнем да живеем", а като резултат - над 8 милиона живота, са били вдъхновени от неговите вечни ценности и практики. Многобройни златни съвети ще Ви поведат по пътя към неочакван успех. Приведете тези съвети в действие, за да се отличите като лидер и да се превърнете в своята най-добра версия.
Към Електронната книга
eBook
Общувайте с дипломация и такт
Това ръководство Ви позволява проницателно да откриете собствените си силни и слаби страни на общуване. Предназначено е да Ви покаже как да учтиво да изразявате несъгласието си, да се наложите с увереност и такт и да демонстрирате открито и изпълнено с чувство на разбиране отношение към другите. Вземаме пример от Майка Тереза!
Към Електронната книга
eBook
Как да проведете ефикасна оценка на производителността
Това е бърз и лесен план за провеждане на добре подготвена, конструктивна и положителна оценка на ефективността. Тя ще ви покаже най-добрите начини за насърчаване, възлагане на отговорности и ангажиране на служителите Ви с оценката на изпълнението. Ще откриете, че демонстрирайки правилна нагласа, когато засягате сфери, в които трябва да бъдат нанесени корекции, ще успеете да възбудите ентусиазъм сред сътрудниците си.
Към Електронната книга
eBook
Ефективност при продажбите: Как да се справим с възражениятаs
Докато има бизнес, който да бъде управляван, ще има възражения, които трябва да преодолявате. Тази електронна книга ще Ви покаже стъпките да се справите с възраженията, като изслушвате оплакванията, задавате въпроси, за да разберете, проявявате благосклонност, за да покажете разбиране, реагирате, и в крайна сметка прецените дали клиентът е готов или не да продължи напред.
Към Електронната книга
eBook
Наръчник за разрешаване на вътрешните конфликти
Способността ни да взаимодействаме с хората става все по-важна днес, под стреса на сложната и забързана работна среда. Книгата предлага идеи за анализ на конфликтните ситуации и методи за разрешаване, насърчаващи сътрудничеството. Научете се да интерпретирате реакциите на отделните хора на конфликтите, като им давате възможност да разберат и управляват емоциите и потребностите си по-добре.
Към Електронната книга
eBook
The Art of Storytelling
Към Електронната книга
eBook
Управление на промените: Наръчник на лидера за управление на промените на работното място
Управлението по време на промени може да се окаже стресиращо, разочароващо и трудно. Подготовката и използването на организиран подход могат да помогнат за смекчаване на негативните обстоятелства. Моделът на ДКТ за промяна помага на лидерите да се подготвят за промяната и да стимулират служителите да я приемат и при това да постигнат положителни резултати.
Към Електронната книга
eBook
Мотивирани ли са Вашите служители?
Бизнес лидерите трябва да притежават лични черти, които насърчават работата в екип, и да демонстрират лидерски качества - способността да се справят с напрежението и чувствително отношение към другите. Едно скорошно проучване Дейл Карнеги Трейнинг показва, че един от най-значимите фактори за ангажираното отношение на служителите е "връзката с прекия им ръководител." Вашето отношение и действия като началник ще определят нагласата за положителна работна атмосфера.
Към Електронната книга

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.