ရုံးတွင်း ပဋိပက္ခများဖြေရှင်းခြင်း လမ်းညွှန်

ဤ eBook ၏ အကျိုးကျေးဇူး

ယနေ ့ခေတ်၏ ရှုပ်ထွေးပြီး မြန်ဆန်လွန်းသော အလုပ်ဝန်းကျင်၏ ဖိအားများကြားတွင် လူမှုဆက်ဆံရေးသည်စွမ်းရည်သည် အလွန်အရေးကြီးလာပါသည်။ ဤစာအုပ်သည် လုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ပေးသော ပဋိပက္ခအခြေအနေများကိုစိစစ်ခြင်းအတွက် အကြံဉာဏ်များ နှင့် ဖြေရှင်းခြင်းနည်းစနစ်များကို ပြသထားပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီ၏ ပဋိပက္ခအပေါ်အမြင် ကို ဖော်ထုတ်ပြီး စိတ်ခံစားမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ပိုမိုနားလည် ထိန်းချုပ်စီမံပါ။

သင့်အတွက် မိတ္တူဒေါင်းလုဒ်ရယူရန်

သင်မည်သည်ကို သင်ယူရမည်

ဦးစွာ ပဋိပက္ခများပေါ် တုံ ့ပြန်မှုှုများကို သေချာစုစည်းပြီး နားလည်ပါက သင်၏ယခု ချဉ်းကပ်မှုတွင် တိုးတက်ရမည့် နေရာများကို သိရအောင် ဆန်းစစ်နိုင်သည်။ အသုံးချ ပဋိပက္ခဖြေရှင်းမှု နည်းဗျူဟာစုစည်းမှုကို ပေးထားပါသည်။ အငြင်းပွားဖွယ်အခြေအနေများကို သက်သာစေမည့်နည်းလမး်များစွာကို ကိုင်ဆောင်ထားခြငး်ဖြင့် ပိုမို ပေါင်းစည်းညီညွတ်သော အဖွဲ ့တစ်ခုကို ခေါင်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။

သင်ဘာ့ကြောင့်ဤ White Paper ကို လိုအပ်သည်

အလုပ်မှ ပဋိပက္ခများသည် စိတ်ဓာတ်များကို ရိုက်ချိုးပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ကျစေကာ တိုးတက်မှုတစ်ခုလုံးကိုနှောင့်နှေးစေသည်။ သဘောထားကွဲလွဲခြငး်များကို ချက်ချင်းရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။ ပဋိပက္ခများသည်ဆက်ဆံရေးတွင် အဓိကအဖျက်သမား (သို ့) အန္တရာယ်ဖြစ်လာပါက ကျွမ်းကျင်သော ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူအဖြစ်ရပ်တည်ရမည့် အချိန်ဖြစ်ပါသည်။

သင်ဤ White Paper ကို မည်သို့အသုံးချနိုင်သည်

ဤစာအုပ်လေးသည် ပဋိပက္ခဖြေရှင်းမှု၊ ပဋိပက္ခသေးငယ်သွားအောင် သဘောထားနှင့် အမူအကျင့်များ ပြောင်းလဲခြင်း အတွက်နည်းဗျူဟာများကို ဖော်ပြထားပါသည်။ သင်သည် ပိုမိုသင့်လျော်သောဖြေရှငး်ချက်ကို ရရှိရန် ပဋိပက္ခအခြေအနေကို စစ်ဆေးပါ။ ထို ့နောက်ပေးထားသော ပုံစံကိုသုံးပြီး လုပ်ဆောင်ရမည့်စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲပါ။

ဤ eBook ကို ယခုပင် ဒေါင်းလုဒ်ရယူရန်
သင်ပေးသောဤအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီအသုံးပြုလိမ့်မည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ.
ယခုပင် ဒေါင်းလုဒ်ရယူရန်

ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းလွှာကိုရယူပါက မျက်မှောက်ကာလအခြေအနေများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.