Back
Sales Training
Sales Training

Sales Advantage

လူတွေ့သင်တန်း

Sales Advantage introduces a proven, standardized sales process that enables sales people to address any situation with confidence.

သင်လေ့လာသင်ယူရမည့် အရာများ

You’ll learn to build credibility and rapport with your customers, to generate interest in your ideas, and to provide solutions that best fit your customer’s needs. Discover that a successful sales cycle requires planning and investigate planning techniques that work. You’ll observe ways to show commitment to your clients and receive commitment from them in return.

သင်ဘာကြောင့် ဤသည်ကိုသင်ယူချင်ရသည်

Sales Advantage is the only course that gives you the critical skills necessary for making the sale. It teaches you the fundamentals, from your first encounter with your customer, to asking for the business. And it provides you with a logical process that, when followed, gives you the confidence that you need to close the deal!

သင့်ကို မည်သို့ ကူညီပေးမည်

This is a course that will enable you to understand the sales process in its entirety. Applying a logical and proven process helps salespeople identify and achieve their goals, giving them, well, the sales advantage. This seminar doesn’t just improve your sales; it turns you into a sales leader.

Print This Page
No results
NO ADDITIONAL COURSES
သင့္အတြက္အဆင္ေျပေစမည့္ ရက္စြဲအား ရွာမေတြ႔ဘူလား။ သင့္အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႔အတြက္ ဤအစီအစဥ္အား ပို႔ခ်လိုပါသလား။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။
သင်ပေးသောဤအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီအသုံးပြုလိမ့်မည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ.
တင်သွင်းပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းလွှာကိုရယူပါက မျက်မှောက်ကာလအခြေအနေများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.