การนำทีมที่มี Generation หลากหลาย

ประโยชน์ของ eBook นี้

จากผลการศึกษาของสถาบันฝึกอบรม Dale Carnegie พบว่า พนักงานที่รู้สึกว่าผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบันมีความเป็นผู้นำสูง มีหลักปฏิบัติที่ดี และมีความสนใจในตัวพนักงานอย่างแท้จริงนั้น รู้สึกผูกพันกับองค์กรมากกว่า ebook นี้ถูกสร้างมาเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่า อะไรสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับคนแต่ละรุ่นได้ เพื่อคุณจะได้ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง การรู้วิธีการสื่อสาร สอน สร้างแรงจูงใจ และการให้ข้อเสนอแนะให้เหมาะสมกับคนแต่ละรุ่นนั้น มีความสำคัญ

ดาวน์โหลด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

คุณจะได้เรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์โดยย่อ ว่าอะไรคือสิ่งจูงใจของพนักงานในแต่ละรุ่น ให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบันตั้งแต่รุ่น Baby Bommers, Gen X ไปจนถึง Gen Y หรือ Millenials คนแต่ละรุ่นมีความคิด สไตล์การทำงาน และวิธีการสื่อสารที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เรียนรู้วิธีสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคนจะช่วยให้ผู้จัดการสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้

การศึกษาความผูกพันของพนักงานของ Dale Carnegie แสดงให้เห็นว่า พนักงานที่มีอายุระหว่าง 40-49 ปี มีความผูกพันน้อย หรือไม่มีเลย ต่อองค์กร ในทางกลับกัน ความผูกพันของพนักงานที่มีช่วงอายุประมาณ 30 ปี และ 50 ปี มีความผูกพันมากกว่า พนักงานอย่างน้อย 66% ไม่รู้สึกผูกพันอย่างเต็มที่ และนั่นเป็นสิ่งที่เราควรพิจารณา!

คุณจะทำอะไรกับมัน

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการกระตุ้นให้สมาชิกในทีมที่ประกอบไปด้วยคนหลากหลายรุ่น จะช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานที่มีเหนียวแน่น มีประสิทธิภาพ และมีความสุข สมาชิกในทีมที่รู้สึกดีกับการทำงานสร้างผลลัพธ์ที่ดี หมายความว่าองค์กรจะมีผลกำไรที่ดีขึ้น!

รับ eBook ตอนนี้
ข้อมูลที่คุณให้จะถูกนำไปใช้ตามข้อกำหนดของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว.
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.