คู่มือการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายใน

ประโยชน์ของ eBook นี้

ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนทุกวันนี้มีความสำคัญกว่าเดิม จากแรงกดดันของสภาพแวดล้อมการทำงานที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น หนังสือเล่มนี้นำเสนอไอเดียในการวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งและวิธีแก้ปัญหาที่ช่วยเสริมสร้างความร่มมือให้กับพนักงานในองค์กร ค้นพบวิธีการตีความการตอบสนองของแต่ละบุคคลต่อปัญหาความขัดแย้ง ทำให้พวกเขาเข้าใจและสามารถจัดการกับอารมณ์และความต้องการได้ดีกว่าเดิม

ดาวน์โหลด
Icon

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

ขั้นตอนแรก ข้อมูลโดยรวมของการตอบสนองต่อความขัดแย้งสามารถช่วยให้คุณวิเคราะห์แนวทางปัจจุบันของคุณในการจัดการกับความขัดแย้ง เพื่อให้คุณสามารถระบุจุดที่ต้องการพัฒนาได้ วิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่หลากหลายและทางเลือกมากมายในการยุติข้อถกเถียงถูกนำเสนออยู่ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้คุณมีทีมงานที่มีความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้น

Icon

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้

ความขัดแย้งในที่ทำงานทำให้ขวัญกำลังใจในการทำงานถดถอย ประสิทธิภาพลดลง และส่งผลให้กระบวนการทั้งหมดแย่ลง ความแตกแยกต้องถูกแก้ไขอย่างรวดเร็ว เมื่อความขัดแย้งกลายเป็นการบ่อนทำลายความสัมพันธ์หรือทำให้อยู่ในจุดเสี่ยง มันถึงเวลาแล้ว ที่จะเป็นผู้สร้างสันติที่เก่งกาจ

Icon

คุณจะทำอะไรกับมัน

คู่มือนี้ให้แนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อลดความเป็นไปได้ในการเกิดความขัดแย้งลง คุณจะได้วิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งเพื่อมองหาข้อยุติที่ลงตัว และใช้รูปแบบที่ให้ไว้เพื่อสร้างแผนการปฏิบัติ

Logo

รับ eBook ตอนนี้

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!