Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

ความลับสู่ความสำเร็จของ Dale Carnegie

ประโยชน์ของ eBook นี้

หนังสือกว่า 50 ล้านเล่มของคุณ Dale Carnegie อย่างเช่น วิธีชนะมิตรและจูงใจคน และ วิธีชนะทุกข์และสร้างสุข ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนกว่า 8 ล้านชีวิตด้วยคุณค่าและวิถีปฏิบัติเหนือกาลเวลาของเขา กฎทองมากมายจะช่วยให้คุณเดินบนหนทางสู่ความสำเร็จที่คุณอาจคาดไม่ถึง นำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ เพื่อเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม และเป็นคุณ ในแบบที่ดีที่สุด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

หลักจากหนังสือ วิธีเอาชนะมิตรและจูงใจคน แสดงให้คุณเห็นถึงการจูงใจผู้อื่นเพื่อไปถึงวิสัยทัศน์ของคุณ ค้นพบเทคนิค 9 ข้อเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และเคล็ดลับในการเป็นผู้นำที่ได้รับความเคารพนับถือ เคล็ดลับในการรับมือกับคำวิจารณ์และความเครียด เพื่อเดินหน้าไปสู่ไอเดียใหม่ๆและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร็งขึ้นกับหุ้นส่วน คู่ค้าของคุณ

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้

Dale Carnegie ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพในตัวบุคคลและองค์กรมาแล้วทั่วโลก กว่าศตวรรษ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคนิคเฉพาะของเราในการดึงศักยภาพของผู้รับการพัฒนาทักษะ โดยยึดหลักการณ์ที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงในการสร้างวิสัยทัศน์ที่ว่า ""การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงจากภายใน"" จากจุดเริ่มต้นของชายผู้เชื่อมั่นในพลังของการเปลี่ยนแปลงในตัวของคนทุกคน จนกลายมาเป็นการให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะความสามารถส่วนบุคคลในที่สุด เดล คาร์เนกี ได้จุดประกายการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยเน้นพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ของบุคคลเหล่านั้น

คุณจะทำอะไรกับมัน

ในขณะที่คุณใช้หลักการเหล่านี้ คุณจะเปลี่ยนเป็นผู้นำที่เก่งกาจ แต่ก็ได้รับความเชื่อใจและเคารพนับถือจากผู้คนรอบตัวคุณเช่นเดียวกัน สร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ด้วยการสร้างบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ การจูงใจให้ผู้อื่นตล้อยตามไปกับความคิดของคุณและลดความตึงเครียด คุณจะสร้างทีมที่สุดยอด และช่วยยกระดับให้ทั้งองค์กรของคุณ

ความลับสู่ความสำเร็จของ Dale Carnegie
ข้อมูลที่คุณให้จะถูกนำไปใช้ตามข้อกำหนดของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว.
: