พนักงานของคุณมีแรงจูงใจในการทำงานหรือไม่?

ประโยชน์ของ eBook นี้

ผู้นำธุรกิจ ต้องมีลักษณะเฉพาะตัว ที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ ความสามารถในการรับมือกับความกดดันและเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น การศึกษาล่าสุดของสถาบันฝึกอบรม Dale Carnegie แสดงให้เห็นว่า หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดต่อความผูกพันของพนักงาน คือ "ความสัมพันธ์ต่อหัวหน้างานในปัจจุบัน" ทัศนคติและการกระทำของคุณในฐานะผู้นำ ช่วยกำหนดทิศทางการทำงานในเชิงบวกได้

ดาวน์โหลด
Icon

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

คุณจะได้รับการประเมินสั้นๆ เพื่อกำหนดทักษะในการบริหารจัดการ การติดต่อสื่อสาร และความเป็นผู้นำ คุณจะได้รับคำแนะนำที่ช่วยระบุสิ่งที่คุณต้องการพัฒนา และส่งเสริมความเชี่ยวชาญที่คุณมีอยู่ เรามุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณและพนักงาน สร้างแรงจูงใจและมอบความท้าทายให้แก่พวกเขา ตั้งเป้าหมายและให้ความสำคัญกับความทุ่มเทของพนักงาน

Icon

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้

จากการศึกษาของสถาบันฝึกอบรม Dale Carnegie นั้น พบว่า"69% ของพนักงานที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์กร พร้อมที่จะลาออกแล้วรับงานใหม่ที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าเดิมเพียง 5% เท่านั้น" นั่นคือคือสิ่งที่คุณไม่สามารถให้เขาได้! Ebook เล่มนี้ช่วยให้เคล็ดลับในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และพัฒนาคุณภาพขององค์กร

Icon

คุณจะทำอะไรกับมัน

Logo

รับ eBook ตอนนี้

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!