คุณได้เพิ่มหลักสูตรจากที่ตั้งอื่น

คุณสามารถลงทะเบียนหรือเพิ่มหลักสูตรลงรถเข็นในเวลาเดียวกันได้จากที่ตั้งเดียวเท่านั้น
ไม่เป็นไร! คุณยังคงสามารถลงทะเบียนหลักสูตรนี้ได้ เราจะนำที่ตั้งที่คุณได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้ออกแล้วเลือกที่ตั้งล่าสุดให้คุณ
Cancel Continue
icon หลักสูตร In-Person
How To Handle Multiple Demands On Your Time
This new one-day seminar is based on the unique productivity-improvement and stress-reduction principles developed by Dale Carnegie in his book, "How to Stop Worrying and Start Living". You’ll begin by learning to prioritize projects in terms of their payoff – where can you get the biggest bang for your “time buck”. Next you’ll see how to lock out mental distractions so that you can concentrate the enormous power and energy of your mind on your priorities. You’ll be amazed at how much more you can do – and how much more effectively you operate – when your attention is totally and completely focused. By using techniques like “day-tight compartments” and “magic formula decision making”, you will actually train your mind to be laser sharp all the time. You’ll learn to cut through the clutter, zero-in on the real issue, deal with it and move on.
Important event specific details +

* Important Details if registered for this course *

(These will be included in your confirmation email and PDF receipt)

All fees paid are NON-Refundable, but substitutions may be made upon written approval and compliance of the terms and conditions of this application. Any less than 14 days will be charged at 100% of the program fee. Due to costs associated cost of pre-course materials, the program fee includes tuition, tea breaks, lunches, and all instructional materials.
Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn
Register Participants
Company Info
Participant 1 Remove
Supervisor Information
17/3/2020
Starting at:
฿15,000
Sales Tax Excluded
Location:
63 Athenee Tower, 5th Floor
Wireless Road
Pathumwan, Bangkok 10330
027846200
Duration:
1 Day in Thai Language
Time:
09:00 - 17:00