John Deere
เดล คาร์เนกี ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้กับแต่ละหน่วยงานของ John Deree โดยเฉพาะ ดำเนินการเรียนการสอนด้วยตัวอย่างเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่พวกเขาเจอโดยเฉพาะ หลังจบหลักสูตร ตัวแทนของ Deere มาพร้อมกับทัศนคติใหม่ และมีความเชื่อมันในศักยภาพของตัวเองมากกว่าเดิม
Urban Engineers
โปรแกรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำจาก เดล คาร์เนกี เป็นที่รู้จักในเหล่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Urban เป็นกลุ่มแรก จากนั้นได้ขยายเป็นที่รู้จักทั้งบริษัท เดล คาร์เนกี ใช้เวลาไปกับการเรียนรู้ ทำความรู้จักกับลักษณะนิสัยของพนักงาน และธุรกิจ
เรียนรู้เพิ่มเติม
Connolly
ผู้เชี่ยวชาญจาก เดล คาร์เนกี ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทีมผู้นำของ Conolly เพื่อออกแบบหลักสูตรพัฒนาทักษะการนำเสนอที่ช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของที่นี่ "พวกเราหารือกันหลายครั้ง คนของเราไม่ชอบการนำเสนอ หรือพูดต่อหน้าคนเป็น 100 ในส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม เดล คาร์เนกี ได้จำลองสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าสถานการณ์จริงเป็นอย่างไร พวกเขาทำได้ดีมากในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อครอบคลุมสิ่งที่บุคลากรของเราไม่มีได้อย่างครบถ้วน เฉพาะเจาะจง"
เรียนรู้เพิ่มเติม
Fabric Architecture
หลักสูตร Leadership Training for Managers ของ เดล คาร์เนกี ถูกนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการที่ช่วยให้เหล่าผู้จัดการสามารถโฟกัสไปที่การเติบโตทางธุรกิจได้มากกว่าเดิม นอกจากนั้นแล้ว หลักสูตร Sales Advantage ที่ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ของบริษัทนี้ ถูกนำมาสอนให้ทีมของ Fabric Architecture มีความมั่นใจ และสามารถนำเสนอได้อย่างยอดเยี่ยม พูดคุยได้อย่างโน้มน้าวและจูงใจ และปิดการขายได้มากขึ้น ในขณะที่ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงดำเนินต่อไป บุคคลสำคัญในองค์กร ได้รับเลือกให้เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาการติดต่อสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ชื่อ เดล คาร์เนกี Effective Communications and Human Relations Program ซึ่งสอนให้พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถบริหารจัดการองค์กรให้เข้ากับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
เรียนรู้เพิ่มเติม
Hugh Symons
ความสัมพันธ์ของ Hugh Symon กับ เดล คาร์เนกี เริ่มจากคนๆเดียว เขาคนนั้นคือ ผู้จัดการธุรกิจ Bob Sweetlove ผลจากการเข้าฝึกอบรมครั้งแรกของเค้า ทำให้เค้ามองเห็นถึงสิ่งที่ เดล คาร์เนกี อาจมอบให้กับ Hugh Symons ได้ในสถานการณ์ของการปรับปรุงตลาดนี้ เขาเริ่มให้เหล่าผู้จัดการของเขาเข้าร่วมหลักสูตร Leadership for Team Managers จาก เดล คาร์เนกี Sweetlove กล่าวว่า หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้จัดการทั้งหลักเกณฑ์ในการปกครอง และเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ที่สามารถช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้มากขึ้น "มันทำให้ผู้จัดการของเรามีความสามารถในการใช้เทคนิคการบริหารในชีวิตจริง"
เรียนรู้เพิ่มเติม
Santa Clara
เดล คาร์เนกี ช่วยธนาคาร Santa Clara (SCV Bank) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเข้มข้นด้านการเพิ่มความผูกพันและมีส่วนร่วมของคนในทีม ช่วยในการปรับเปลี่ยนองค์กร และช่วยประเมินเพื่อให้กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธนาคารแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
เรียนรู้เพิ่มเติม
Giant
การนำหลักสูตรออกแบบเฉพาะตัวจาก เดล คาร์เนกี มาใช้นั้น ช่วยให้คนปรับตัวกับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปใน Giant แต่ละคนยังถูกฝึกให้ท้าทายคอมฟอร์ทโซนของตนเอง และเรียนรู้ว่าจะตอบสนองต่อสถานการณ์ทำงานจริงที่หลากหลายได้อย่างไรภายในห้องเรียนและกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ด้วยความช่วยเหลือจากสถาบันฝึกอบรม เดล คาร์เนกี บริษัท Giant Food ได้สร้างวิสัยทัศน์ที่ไปในทางเดียวกัน และสถานที่ทำงานที่พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการทำงานและความสำเร็จขององค์กร
เรียนรู้เพิ่มเติม
Delta Dental
หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ Leadership Training for Managers ได้ช่วยพัฒนาทักษะให้กับเหล่าผู้บริหารอาวุโส และเตรียมความพร้อมให้พวกเขาบริหารจัดการโปรเจกต์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระจายงาน และมอบอำนาจให้กับลูกน้องอย่างเหมาะสม หลักสูตร เดล คาร์เนกี ที่เปิดโอกาสให้ทั้งผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูงเรียน มุ่งเน้นการพัฒาความมั่นใจและทักษะการติดต่อสื่อสาร การเรียนการสอนของ เดล คาร์เนกี นั้น สามารถนำมาใช้ได้จริง และให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม เป็นสิ่งที่ช่วยให้ทีมผู้นำใหม่รวมกันเป็นหนึ่ง และช่วยให้พวกเขา โฟกัสไปที่การระบุเป้าหมายการทำงานขององค์กรร่วมกัน
เรียนรู้เพิ่มเติม
Coburg
เพราะการแข่งขันในตลาดนั้นรุนแรง และไม่มีที่ให้คนแพ้อยู่รอด Coburg จึงมองเห็นถึงความจำเป็นในการให้ทีมบริหารทำงานร่วมกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิผล เดล คาร์เนกี ร่วมกับ Coburg เพื่อระบุวัตถุประสงค์ และพัฒนาการแก้ปัญหาที่ออกแบบเพื่อให้เข้ากับความต้องการของพวกเขาโดยเฉพาะ "ผลลัพธ์ที่ได้คือท้ายที่สุดทุกคนเห็นด้วยว่านี่แหละ!คือสิ่งที่เราต้องการ ทุกคนมีความรู้สึกว่า นี่ไม่ใช่เพียง เดล คาร์เนกี แต่นี่คือหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารของ เดล คาร์เนกี/Coburg" Rackley กล่าว อ้างอิงจาก Rackley โปรแกรมการฝึกอบรมพัฒนาโดยสถาบันฝึกอบรม เดล คาร์เนกี สำหรับ Coburg Dairy ได้สร้างผลลัพธ์ที่สามารถจับต้องได้ และคุ้มค่าเกินกว่าสิ่งที่ได้ลงทุนไป
เรียนรู้เพิ่มเติม
Green Mountain
หลักสูตร เดล คาร์เนกี เปรียบเสมือนรากฐานสำคัญสำหรับกลยุทธในการเรียนรู้ ที่ช่วยให้พนักงานของ Green Mountain ดื่มด่ำไปกับหลักสูตรการอบรมที่เข้มข้น ตามรูปแบบเวลาที่กำหนด ซึ่งมีความสมดุลระหว่างการฝึกอบรมแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม การค้นพบตัวเอง คือจุดเด่นของการฝึกอบรมนี้ และตั้งแต่การเรียนครั้งแรก ผู้เข้าอบรมจะได้รับการท้าทายในการขยาย "คอมฟอร์ทโซน" ของตนเอง กล้ารับความเสี่ยง เข้าใจในตัวเอง จุดแข็ง และความปรารถนาของตนเองอย่างแท้จริง ด้วยการพัฒนทัศนคติของพนักงานให้ดีขึ้น ผู้เข้าอบรมจะถูกปลูกฝังให้มีความเคารพ ให้เกียรติผู้อื่นมากขึ้น และค้นพบสิ่งที่ต้องใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะส่วนหนึ่งของทีม
เรียนรู้เพิ่มเติม
Fred Weber
หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำจาก เดล คาร์เนกี - Leadership Training for Managers ให้ความรู้กับผู้บริหารในเรื่องโครงสร้างกระบวนการการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสไตล์ความเป็นผู้นำของตนเอง ภายใน 1 ปี พนักงาน 76 คนได้รับตำแหน่งผู้บริหาร "พวกเขาไม่ใช่พนักงานใหม่ ชัดเจนเลยว่ามันเป็นประโยชน์ของเรา" Giordano กล่าว หลักสูตรนี้นำคนจากหลายฝ่ายในองค์กรมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่บังคับให้พวกเขาต้องติดต่อ และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน "มันเป็นเพราะคนพวกนี้ได้นั่งเรียนโต๊ะเดียวกันตอนเรียนหลักสูตร DaleCarnegie โอกาสทางธุรกิจนี้จึงถูกค้นพบ และมันเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างมาก" Tony Giordano กล่าว
เรียนรู้เพิ่มเติม
Load more

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.