icon Kurser och program på plats

1-Day 스피치 마스터 과정

"사람들 앞에만 서면 눈 앞이 캄캄해지고 목소리가 떨려요"

Översikt för kurser, program och workshops

혹시 대중 앞에서 하는 스피치나 프레젠테이션에 불편함을 느끼십니까? 자신은 무대체질이 아니라며 그 자리르 피하시나요?

Icon

Vad du kommer att lära dig

데일 카네기 1-Day 스피치 마스터 과정은 두려움을 극복하고 효과적으로 프레젠테이션을 설계하여 자신감 있고 당당한 프레젠테이션을 할 수 있는 방법을 배우게 됩니다.

Icon

Varför du behöver lära dig det

발표에 대한 두려움은 잠시 접어두셔도 좋습니다. 언제 어디서나 자신감 있게 프레젠테이션을 진행하는 모습은 이제 상상속 나의 모습이 아닙니다.

Icon

Hur det kommer att hjälpa dig

당당하고 설득력 있는 프레젠테이션으로 청중들은 여러분의 프로젝트에 많은 기대를 가지게 될 것 입니다.

Registrera dig för den här kursen/programmet

Page 1
Next

Du har lagt till en kurs från en annan plats.

Du kan bara registrera eller lägga till kurser i din orderkorg från en plats åt gången.
Det är ok! Du kan fortfarande registrera dig till den här kursen och vi tar bort din tidigare valda plats och ersätter den med senast valda.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie