John Deere
Dale Carnegie skapade skräddarsydda träningslösningar för John Deeres affärsområden. Relevanta kundcase och branschspecifika exempel på återförsäljares verkliga problem, förstärkte träningens värde. Träningen förändrade attityder och ökade självförtroendet hos Deeres medarbetare.
Urban Engineers
Dale Carnegies ledarskapsträning genomfördes först i Urbans företagsledning, sedan i hela företaget. Dale Carnegie drev aktivt träningen i företaget och lade mycket tid på att lära känna medarbetarna och företagets verksamhet.
Läs mer
Connolly
Dale Carnegie arbetade i nära samarbete med Connollys ledningsteam fram ett program i presentationsteknik, anpassat utifrån deras utmaningar och behov. "Vi har ofta rundabordssamtal och våra medarbetare står inte inför 100 personer och ger presentationer eller föreläser. Så, som en del av träningen, lät Dale Carnegie medarbetare sitta runt ett bord och simulera hur ett sådant möte kan gå till. De gjorde ett mycket bra arbete med att anpassa träningen och jobba med de områden som våra medarbetare behövde förbättra sig inom."
Läs mer
Fabric Architecture
Dale Carnegies ledarskapsträning för chefer implementerades för att utveckla ledarskapsförmågan hos chefer, för att ge företagsledningens chefer en möjlighet att fokusera på att öka företagets tillväxt. Ett internt anpassat säljprogram stärkte självförtroendet hos Fabric Architectures chefer och bidrog till att skapa en process för att presentera lösningar med entusiasm, kunna påverka samtal och att genomföra fler affärer. Under förändringsprocessen fick vissa nyckelpersoner genomgå Dale Carnegies Kommunikations- och ledarskapsträningsprogram. Detta lärde dem att skapa och förbättra relationer, och att samtidigt i sina roller kunna hantera snabba och ständiga förändringar på arbetsplatsen.
Läs mer
Hugh Symons
Hugh Symons relation med Dale Carnegie startade med affärsansvarige chefen Bob Sweetlove. Utifrån sin första erfarenhet av Dale Carnegie Training, förstod han värdet som deras träningar skulle kunna bidra med i det här skedet av marknadskorrigering. Han uppmanade alla chefer att genomgå Dale Carnegies ledarskapsträning för teamchefer. Enligt Sweetlove gav kursen cheferna både ledarskapsprinciper och praktiska verktyg att använda för att bli framgångsrika. "Träningen har förbättrat chefernas förmåga att använda ledarskapstekniker som fungerar i verkligheten."
Läs mer
Coburg
Med rådande konkurrens och inte så stort utrymme att manövrera, insåg Coburg behovet av att få ledningssteamet att arbeta tillsammans för att minska kostnader och öka effektiviteten. Dale Carnegie arbetade med Coburg för att fastställa mål och utvecklade en skräddarsydd lösning anpassad efter deras behov. "Slutresultatet var att alla instämde i att detta var exakt vad vi ville ha. Samtliga kände att det här var inte endast en Dale Carnegie-träning, det här var en Dale Carnegie/Coburg-träning för chefer", sa Rackley. Enligt Rackley skapade det skräddarsydda träningsprogrammet, som genomfördes av DCT för Coburg Dairy, konkreta resultat, som med råge motiverade investeringen.
Läs mer
Green Mountain
Dale Carnegies kommunikations- och ledarskapsträning har lagt grunden till en utbildningsplan, genom att Green Mountains medarbetare har genomgått en fördjupad och omfattande träning över tid, som kombinerade individuell coaching med gruppträning. Självmedvetenhet var utmärkande för träningen, och redan från start utmanades deltagarna att stretcha sina komfortzoner, ta risker och öka medvetenheten om sig själv, sina styrkor och glöd. Genom att utveckla en mer uppskattande inställning och positivare attityd, fick deltagarna en djupare respekt för andra människor och upptäckte vad som krävs för att samverka och arbeta med andra som en del av ett team.
Läs mer
Fred Weber
Dale Carnegies ledarskapsträning för chefer gav en strukturerad process att använda i arbetetsrelationer, och hjälpte cheferna att utveckla ett personligt ledarskap. Inom ett år hade 76 medarbetare tillträtt ledande befattningar. "De är inte nyanställda, så det är en tydlig fördel vi fick genom träningen," säger Giordano. Kursen sammanförde människor i hela företaget och skapade en trygg miljö där de kunde kommunicera och lära av varandra. "Tack vare att de hade gemensam träning med Dale Carnegie upptäcktes dessa affärsmöjligheter. Det har varit mycket lönsamt för oss," menar Tony Giordano.
Läs mer
Ladda fler

Upptäck hur Dale Carnegie kan skapa resultat för ditt företag eller team

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.