Формулата на иновативните тенденци 3+3

Ползите от тази Бяла книга

Този документ се фокусира върху шест актуални промени, които фирмите използват, за да се справят с предизвикателствата, възприемани като бариери пред успеха им. Това са 3 пазарно ориентирани изменения, заедно с 3 изменения, насочени към работното място. При насочените към пазара изменения се анализира задълбочено какви са очакванията на клиентите и кои са неизказваните им нужди, докато при измененията на работното място се оценяват най-добрите методи за оптимизацията на работната среда.

Какво ще научите

Технологиите през последните години направиха по-лесно от всякога за клиентите да откриват и дезертират при конкуренцията, а и служителите непрекъснато сканират пазара на труда за по-добри възможности. Разбирането на 6-те актуални промени - на пазара и на работното място (3 + 3!), ще Ви позволи да овладеете явлението на всяко ниво в организационната Ви структура. Ще откриете нови начини как да разпознаете, реагирате на и предчувствате потребностите на клиентите и сътрудниците си, както и иновативни подходи за задоволяване на тези потребности. Да му мислят конкурентите!

Защо се нуждаете от това

Огромното мнозинство от компаниите се борят да овладеят всички измерения на промените, но биха спечелили повече, ако стеснят обхвата на явлението до бизнеса на своята организация. Промените трябва да бъдат възприемани като нещо, което може да бъде интегрирано в действията на организациите на всяко ниво. Резултатите от това проучване разкриват три ориентирани към пазара актуални промени и три насочени към работното място, които ще помогнат на организациите да се изменят докато явлението трае за всички пазари и заинтересовани страни.

Какво ще постигнете с това

Разгърнете понятията си за съвременните клиенти, създайте им невероятни преживявания и въздействайте положително върху резултатите от продажбите. Чрез по-ефикасно и ефективно удовлетворяване на индивидуалните нужди и очаквания, организациите могат да дадат възможност за сътрудничество както чрез клиентите, така и чрез служителите, като осъществяват нови изменения във всеки аспект на своя бизнес.
Формулата на иновативните тенденци 3+3
Тази информация, която предоставяте, ще бъде използвана в съответствие с нашите условия политика за поверителност.
Изтегли сега

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.