Формулата на иновативните тенденци 3+3

Ползите от тази Бяла книга

Този документ се фокусира върху шест актуални промени, които фирмите използват, за да се справят с предизвикателствата, възприемани като бариери пред успеха им. Това са 3 пазарно ориентирани изменения, заедно с 3 изменения, насочени към работното място. При насочените към пазара изменения се анализира задълбочено какви са очакванията на клиентите и кои са неизказваните им нужди, докато при измененията на работното място се оценяват най-добрите методи за оптимизацията на работната среда.

Изтеглете копието си
Icon

Какво ще научите

Технологиите през последните години направиха по-лесно от всякога за клиентите да откриват и дезертират при конкуренцията, а и служителите непрекъснато сканират пазара на труда за по-добри възможности. Разбирането на 6-те актуални промени - на пазара и на работното място (3 + 3!), ще Ви позволи да овладеете явлението на всяко ниво в организационната Ви структура. Ще откриете нови начини как да разпознаете, реагирате на и предчувствате потребностите на клиентите и сътрудниците си, както и иновативни подходи за задоволяване на тези потребности. Да му мислят конкурентите!

Icon

Защо се нуждаете от това

Огромното мнозинство от компаниите се борят да овладеят всички измерения на промените, но биха спечелили повече, ако стеснят обхвата на явлението до бизнеса на своята организация. Промените трябва да бъдат възприемани като нещо, което може да бъде интегрирано в действията на организациите на всяко ниво. Резултатите от това проучване разкриват три ориентирани към пазара актуални промени и три насочени към работното място, които ще помогнат на организациите да се изменят докато явлението трае за всички пазари и заинтересовани страни.

Icon

Какво ще постигнете с това

Разгърнете понятията си за съвременните клиенти, създайте им невероятни преживявания и въздействайте положително върху резултатите от продажбите. Чрез по-ефикасно и ефективно удовлетворяване на индивидуалните нужди и очаквания, организациите могат да дадат възможност за сътрудничество както чрез клиентите, така и чрез служителите, като осъществяват нови изменения във всеки аспект на своя бизнес.

Logo

Получете тази бяла книга сега

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!