Наръчник за разрешаване на вътрешните конфликти

Ползите от тази електронна книга

Способността ни да взаимодействаме с хората става все по-важна днес, под стреса на сложната и забързана работна среда. Книгата предлага идеи за анализ на конфликтните ситуации и методи за разрешаване, насърчаващи сътрудничеството. Научете се да интерпретирате реакциите на отделните хора на конфликтите, като им давате възможност да разберат и управляват емоциите и потребностите си по-добре.

Изтеглете копието си

Какво ще научите

Първо, изчерпателният Профил за реакции във конфликтни ситуации ви позволява да анализирате настоящия си метод за справяне с конфликти, така че да набележите нуждаещите се от корекции области. Предложени са разнообразни практически стратегии за разрешаване на конфликти. С алтернативи за овладяване на конфликтните ситуации, ще можете да разчитате на по-сплотен екип.

Защо се нуждаете от това

Конфликтите на работното място понижават духа, забавят производителността и пречат на общия прогрес. Недоразуменията трябва да бъдат решавани фронтално. Когато конфликтът се превърне в сериозно нарушение или риск за взаимоотношенията, е време да се превърнем в умели миротворци.

Какво ще постигнете с това

Тази брошура предоставя практически стратегии за решаване на конфликти и промяна на нагласи и поведение, за да бъдат сведени до минимум всички конфликти. Ще можете да анализирате конфликтните ситуации, за да определите най-подходящото решение, и да използвате предоставения шаблон, за да изработите план за действие.

Получи електронната книга сега
Тази информация, която предоставяте, ще бъде използвана в съответствие с нашите условия политика за поверителност.
Изтегли сега

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.