Наръчник за разрешаване на вътрешните конфликти

Ползите от тази електронна книга

Способността ни да взаимодействаме с хората става все по-важна днес, под стреса на сложната и забързана работна среда. Книгата предлага идеи за анализ на конфликтните ситуации и методи за разрешаване, насърчаващи сътрудничеството. Научете се да интерпретирате реакциите на отделните хора на конфликтите, като им давате възможност да разберат и управляват емоциите и потребностите си по-добре.

Изтеглете копието си
Icon

Какво ще научите

Първо, изчерпателният Профил за реакции във конфликтни ситуации ви позволява да анализирате настоящия си метод за справяне с конфликти, така че да набележите нуждаещите се от корекции области. Предложени са разнообразни практически стратегии за разрешаване на конфликти. С алтернативи за овладяване на конфликтните ситуации, ще можете да разчитате на по-сплотен екип.

Icon

Защо се нуждаете от това

Конфликтите на работното място понижават духа, забавят производителността и пречат на общия прогрес. Недоразуменията трябва да бъдат решавани фронтално. Когато конфликтът се превърне в сериозно нарушение или риск за взаимоотношенията, е време да се превърнем в умели миротворци.

Icon

Какво ще постигнете с това

Тази брошура предоставя практически стратегии за решаване на конфликти и промяна на нагласи и поведение, за да бъдат сведени до минимум всички конфликти. Ще можете да анализирате конфликтните ситуации, за да определите най-подходящото решение, и да използвате предоставения шаблон, за да изработите план за действие.

Logo

Получи електронната книга сега

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!