Наръчник за разрешаване на вътрешните конфликти

Ползите от тази електронна книга

Способността ни да взаимодействаме с хората става все по-важна днес, под стреса на сложната и забързана работна среда. Книгата предлага идеи за анализ на конфликтните ситуации и методи за разрешаване, насърчаващи сътрудничеството. Научете се да интерпретирате реакциите на отделните хора на конфликтите, като им давате възможност да разберат и управляват емоциите и потребностите си по-добре.

Изтеглете копието си
Icon

Какво ще научите

Първо, изчерпателният Профил за реакции във конфликтни ситуации ви позволява да анализирате настоящия си метод за справяне с конфликти, така че да набележите нуждаещите се от корекции области. Предложени са разнообразни практически стратегии за разрешаване на конфликти. С алтернативи за овладяване на конфликтните ситуации, ще можете да разчитате на по-сплотен екип.

Icon

Защо се нуждаете от това

Конфликтите на работното място понижават духа, забавят производителността и пречат на общия прогрес. Недоразуменията трябва да бъдат решавани фронтално. Когато конфликтът се превърне в сериозно нарушение или риск за взаимоотношенията, е време да се превърнем в умели миротворци.

Icon

Какво ще постигнете с това

Тази брошура предоставя практически стратегии за решаване на конфликти и промяна на нагласи и поведение, за да бъдат сведени до минимум всички конфликти. Ще можете да анализирате конфликтните ситуации, за да определите най-подходящото решение, и да използвате предоставения шаблон, за да изработите план за действие.

Logo

Получи електронната книга сега

Thank You!