Как да запалите за работа поколението на прехода /милениалите

Ползите от тази Бяла книга

Новото поколение скоро ще се превърне в най-големия сегмент на работната сила. Как да ги ангажираме? Посочените в тази статия данни ни показават и стратегии за вдъхновящи взаимоотношения, прекрачващи границите между поколенията, за да се създаде философия за съвместна работа.

Изтеглете копието си
Icon

Какво ще научите

Открийте значимостта на милениалите и какви са двигателите за привличането и ангажирането им. Открийте как да разшифровате нуждите им от ангажираност и да преодолеете пропастта чрез подготовка и общуване. Бумерите и милениалите могат да работят заедно, ако разполагат с подходящите инструменти и подготовка.

Icon

Защо се нуждаете от това

Милениалите засенчват по размер поколението от "Бейби бум". И двете са важни. Разбирането на милениалите и на начина, по който мислят и работят, както и какво ги стимулира, сега е по-важно от всякого, за да може да се изгради ярък и устойчив работен екип.

Icon

Какво ще постигнете с това

Адаптирайте лидерския си стил, за да ангажирате и задържате заедно различни поколения. Настройте индикаторите на фирмата си така, че старата /Бейби бум/ и новата/милениалите/ генерации да заработят заедно, за да постигнат резултати. Насърчавайте трансфера на знания, необходими за утрешния ден, да стане валиден всички поколения.

Logo

Получете тази бяла книга сега

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!