Как да запалите за работа поколението на прехода /милениалите

Ползите от тази Бяла книга

Новото поколение скоро ще се превърне в най-големия сегмент на работната сила. Как да ги ангажираме? Посочените в тази статия данни ни показават и стратегии за вдъхновящи взаимоотношения, прекрачващи границите между поколенията, за да се създаде философия за съвместна работа.

Изтеглете копието си
Icon

Какво ще научите

Открийте значимостта на милениалите и какви са двигателите за привличането и ангажирането им. Открийте как да разшифровате нуждите им от ангажираност и да преодолеете пропастта чрез подготовка и общуване. Бумерите и милениалите могат да работят заедно, ако разполагат с подходящите инструменти и подготовка.

Icon

Защо се нуждаете от това

Милениалите засенчват по размер поколението от "Бейби бум". И двете са важни. Разбирането на милениалите и на начина, по който мислят и работят, както и какво ги стимулира, сега е по-важно от всякого, за да може да се изгради ярък и устойчив работен екип.

Icon

Какво ще постигнете с това

Адаптирайте лидерския си стил, за да ангажирате и задържате заедно различни поколения. Настройте индикаторите на фирмата си така, че старата /Бейби бум/ и новата/милениалите/ генерации да заработят заедно, за да постигнат резултати. Насърчавайте трансфера на знания, необходими за утрешния ден, да стане валиден всички поколения.

Logo

Получете тази бяла книга сега

Thank You!