Как да запалите за работа поколението на прехода /милениалите

Ползите от тази Бяла книга

Новото поколение скоро ще се превърне в най-големия сегмент на работната сила. Как да ги ангажираме? Посочените в тази статия данни ни показават и стратегии за вдъхновящи взаимоотношения, прекрачващи границите между поколенията, за да се създаде философия за съвместна работа.

Изтеглете копието си

Какво ще научите

Открийте значимостта на милениалите и какви са двигателите за привличането и ангажирането им. Открийте как да разшифровате нуждите им от ангажираност и да преодолеете пропастта чрез подготовка и общуване. Бумерите и милениалите могат да работят заедно, ако разполагат с подходящите инструменти и подготовка.

Защо се нуждаете от това

Милениалите засенчват по размер поколението от "Бейби бум". И двете са важни. Разбирането на милениалите и на начина, по който мислят и работят, както и какво ги стимулира, сега е по-важно от всякого, за да може да се изгради ярък и устойчив работен екип.

Какво ще постигнете с това

Адаптирайте лидерския си стил, за да ангажирате и задържате заедно различни поколения. Настройте индикаторите на фирмата си така, че старата /Бейби бум/ и новата/милениалите/ генерации да заработят заедно, за да постигнат резултати. Насърчавайте трансфера на знания, необходими за утрешния ден, да стане валиден всички поколения.

Получете тази бяла книга сега
Тази информация, която предоставяте, ще бъде използвана в съответствие с нашите условия политика за поверителност.
Изтегли сега

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.