Как да коментирате резултати, без да обиждате работниците си

Ползите от тази електронна книга

Неотдавнашно проучване на ДКТ относно заангажираността на служителите разкри, че прекият ръководител, със своето поведение и нагласа мотивира ангажираността на служителите на работното място. Ако мениджърите искат да запазят ангажирани работници, то те трябва да осигурят положителна обратна връзка и конструктивна критика, без да изразяват снизходителност или враждебност. Накратко, ще привлечете повече с мед, отколкото с оцет!

Изтеглете копието си

Какво ще научите

Тази електронна книга ще Ви даде ценни съвети за положителна обратна връзка, като започнете с определянето на ясни цели. Посочвайте грешките бързо и съпричастно, но не определяйте по тях какъв е човекът. Открийте начини да мотивирате служителите, като им давате възможност да станат част от решението, като в същото време ги уверите, че са от значение за екипа.

Защо се нуждаете от това

Една дума: Оставане. Когато получава положителен отзив, дори (или може би особено когато) да е насочен към корекция на грешки, мениджърът показва на служителя си, че проявява отношение към неговия успех и израстване. Постига се висока степен на доверие, което повдига духа и повишава производителността (да не споменаваме, че не трябва да повтаряте всичко отначало с новонает служител!).

Какво ще постигнете с това

Посочването на грешки или конфликтни обстоятелства често е трудно за мениджърите, но когато фокусът е поставен върху проблема, а не върху личността, ще успеете да запазите мотивацията и всеотдайността на служителя си. С такива членове на екипа си ще бъдете сигурни, че ще постигнете целите си, а екипът Ви ще очаква с нетърпение следващите си задачи!

Получи електронната книга сега
Тази информация, която предоставяте, ще бъде използвана в съответствие с нашите условия политика за поверителност.
Изтегли сега

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.