Повишаване ангажираността на служителите: ролята на прекия ръководител

Ползите от тази Бяла книга

Ентусиазъм за работа означава щастливи лоялни служители и щастливи лоялни клиенти. Ангажираността води до по-високо ниво на задържане на клиентите и оказва влияние върху печалбите. Разбирайки как преките ръководители действат като катализатор за ангажираността на служителите, Вие получавате възможност да се възползвате от този инструмент, за да настроите стрелката върху ангажираността на сътрудниците и да повлияете на годишния баланс.

Изтеглете копието си
Icon

Какво ще научите

Прекият ръководител изпълнява ролята на опорна точка. Разберете как да се даде възможност на непосредствените ръководители да повлияят на инвестицията, която организацията е направила в хората. Открийте как да превърнете безразличните служители в напълно отдадени на работата чрез преките им ръководители, които да демонстрират силни лидерски качества и разгръщат положителна работна атмосфера.

Icon

Защо се нуждаете от това

Служителите не напускат компаниите - те изоставят хора. Превърнете преките ръководители в хората, които служителите не искат да изоставят. С практически стъпки и малко емоционална интелигентност преките началници могат да се превърнат в ключа към повишаването на мотивацията, духа и удовлетвореността на служителите, едновременно с процентите на запазване и степента на удовлетвореност на клиентите, а и на резултатите от приходите.

Icon

Какво ще постигнете с това

Прекият ръководител оказва въздействие върху инвестицията, която една организация е направила в своите хора. Повишаването на ангажираността на служителите чрез действията на непосредствените ръководители увеличава запазването на личния състав и намалява отсъствията. Превръща ниските нива на ентусиазъм в пълна трудова отдаденост, като привлича и задържа както служители, така и клиенти.

Logo

Получете тази бяла книга сега

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!