Движещите емоционални механизми в ангажираността на служителите

Ползите от тази Бяла книга

Открийте значимостта на милениалите и какви са двигателите за привличането и ангажирането им. Открийте как да разшифровате нуждите им от ангажираност и да преодолеете пропастта чрез подготовка и общуване. Бумерите и милениалите могат да работят заедно, ако разполагат с подходящите инструменти и подготовка.

Изтеглете копието си

Какво ще научите

Милениалите засенчват по размер поколението от "Бейби бум". И двете са важни. Разбирането на милениалите и на начина, по който мислят и работят, както и какво ги стимулира, сега е по-важно от всякого, за да може да се изгради ярък и устойчив работен екип.

Защо се нуждаете от това

Адаптирайте лидерския си стил, за да ангажирате и задържате заедно различни поколения. Настройте индикаторите на фирмата си така, че старата /Бейби бум/ и новата/милениалите/ генерации да заработят заедно, за да постигнат резултати. Насърчавайте трансфера на знания, необходими за утрешния ден, да стане валиден всички поколения.

Какво ще постигнете с това

Build positive emotional capital among employees by increasing your awareness of the impact of emptions, and by using the knowledge in designing your employee experience to maximize emotions that foster engagement and minimize those that damage it.

Получете тази бяла книга сега
Тази информация, която предоставяте, ще бъде използвана в съответствие с нашите условия политика за поверителност.
Изтегли сега

Лесно е да поддържате актуална информация с нашия бюлетин

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.