Добавили сте курс с друго местоположение.

Можете да регистрирате или добавяте курсове към кошницата си само от едно място наведнъж.
Така е добре! Все още можете да се регистрирате за този курс и ще премахнем предварително избраното от Вас местоположение и ще го заменим с настоящото.
Cancel Continue
icon Общ преглед на курса
Мотивиращи оценки на ефективността
Този интензивен уеб-семинар подготвя участниците да планират разговори за определяне на ефективността и да провеждат ВНЕЗАПНИ оценки на ефективността, които да накарат членовете от персонала да се почувстват насърчавани, вдъхновени и готови да надминат очакванията.
Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn

This event is closed.