Добавили сте курс с друго местоположение.

Можете да регистрирате или добавяте курсове към кошницата си само от едно място наведнъж.
Така е добре! Все още можете да се регистрирате за този курс и ще премахнем предварително избраното от Вас местоположение и ще го заменим с настоящото.
Cancel Continue
icon Общ преглед на курса
Запомняйте имената и създайте по-добри професионални взаимоотношения
Този курс ще ви научи да запомняте имената на клиентите, контактите и колегите си, за да изградите мрежа и да подсилите кариерата си.
Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn

This event is closed.