Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Rozwiązania z zakresu rozwoju organizacji

Buduj lepszą, silniejszą siłę roboczą, która będzie dążyła do osiągnięcia celów Twojej firmy.

Sukces zaczyna się od góry

Współczesnym liderom stawia się wysokie wymagania — muszą w szybkim tempie i konsekwentnie budować swój biznes, łącząc wizję, misję i wartości, a także tworząc jednocześnie kulturę i ducha zespołu, który rozwija odwagę i przynosi zyski. Skuteczne budowanie zespołu zwiększa zaangażowanie pracowników, wzmacnia moralny wizerunek firmy i sprawia, że zespoły osiągają cele firmy ponad oczekiwania.

Wznieć entuzjazm w miejscu pracy

Liderzy na wszystkich szczeblach powinni być odpowiednio wyposażeni, aby budować u pracowników poczucie ważności, które uaktywnia indywidualne talenty i pasję umożliwiające realizację wspólnej wizji. Co najważniejsze, liderzy powinni dawać pracownikom niezafałszowane poczucie uznania. Dlatego szkolenia z naszych rozwiązań w zakresie rozwoju organizacyjnego pomagają w tworzeniu i wyrażaniu jasnej wizji, która pobudza zaangażowanie.
Nasze szkolenia z zakresu rozwoju organizacyjnego pomogą Ci:
Oceniać członków zespołu pod względem skuteczności
Definiować role i oczekiwania względem zespołu
Zaznaczać swoje zaangażowanie w wielu zespołach
Włączać strategie na rzecz sukcesu zespołu

Twoje nowe rozwiązanie w zakresie rozwoju organizacyjnego

Szkolenie Dale‘a Carnegiego obejmuje budowanie zespołu, a inne obszary pomagają opracować skuteczną strategię zaangażowania pracowników i osiągać wszystkie cele. Wybierz jeden z naszych modułów szkoleniowych, aby dowiedzieć się więcej na temat budowania dynamicznego zespołu, angażowania i rozwijania swoich pracowników i nie tylko.
“Dale Carnegie Training was the catalyst that got us through some challenging times and allowed our leadership team to focus on common goals that were better understood by nearly everyone. Dale Carnegie Training changed the look and feel of our organization.”
 
Edward M. D’Alba, PE
President, Urban Engineering, Inc.

Zapisz się dzisiaj na szkolenie z rozwiązań w zakresie rozwoju organizacyjnego

Materiały z zakresu rozwoju organizacyjnego, które mogą Cię zainteresować:
Reach out
Contact us at any time to ask questions or find out more about developing the skills you need to succeed at work and in your everyday life.
Logo
This information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.
Submit