Харилцагчийн чанарын үйлчилгээний сургалт

Гайхалтай хэрэглэгчийн үйлчилгээ бол хэрэглэгчидээ амжилттай байлгахад чиглэсэн байгууллагад маш чухал юм.

Биширсэн хэрэглэгч бол үнэнч хэрэглэгч юм

Нэг удаагийн харилцагчийн үйлчилгээний сайн туршлагаар дамжуулан хөгжсөн харилцаа борлуулалтыг сайжруулахад туслахаас гадна жил бүр давтан худалдан авалт хийдэг үнэнч хэрэглэгчийн бий болгодог. Үүн дээр нийгэмшсэн болон дижитал эрин зуунд нэг удаагийн хэрэглэгчийн гайхамшигтай туршлага хэдэн мянган хэрэглэгчийг хялбархан татах боломжийг олгодог. Учир иймээс зөв хэрэглэгчийн үйлчилгээний сургалт урт хугацааны борлуулалт болон үнэнч хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэхэд тусалж чадна.

Илүү сайн хэрэглэгчид болон багуудыг бий болгох

Хэрэглэгчийн туршлагын сургалт бол хүмүүстэй ажилладаг байгууллагад маш чухал юм. Ажилтан болон хэрэглэгчийн хоорондын харилцаа нь үлдсэн хэрэглэгчийн тоонд нөлөөлөхөөс гадна харилцагчийн үйлчилгээний үр дүнтэй ур чадваруудыг эзэмшсэн ажилтнууд ажилдаа ихээхэн үнэ цэнийг өгч, үүрэг хүлээн ажилладаг. Эдгээр ур чадварууд болон тэдгээрийг эзэмшин ашиглаж байгаа ажилтнууд одоогийн болон ирээдүйн хэрэглэгчдэд эерэг сэтгэгдэл төрүүлдэг.
Манай хэрэглэгчийн үйлчилгээний ур чадварын курсууд танд дараах чиглэлд тусална. Үүнд:
Манай хэрэглэгчийн үйлчилгээний ур чадварын курсууд танд дараах чиглэлд тусална. Үүнд:
Нүүр царай болсон үйлчилгээний хүмүүсээс баатар төрүүлэх
Харилцаа бүрээр хэрэглэгчдийг гайхашруулах
Хэрэглэгчтэй харилцах урамтай харилцааг бий болгох

Өөрийн хэрэглэгчийн үйлчилгээний сургалтын хөтөлбөрийг олох

Манай сургалт таны сайжруулахыг хүссэн агуулгын хэсэг юмуу өрсөлдөх чадварт тулгуурласан танай байгууллагад зориулсан хэрэглэгчийн үйлчилгээний дэвшилтэт үйлчилгээний зөвлөгөө ба хэрэгслүүдийг өгдөг. Манай сургалт ба хөгжлийн курсуудаар дамжуулан анхны сэтгэгдлийг эерэг төрүүлэх, хэрэглэгчийн хүлээлтийг зохицуулах, үнэнч хэрэглэгчийг бий болгох талаар хэрэглэгчийн үйлчилгээний ур чадваруудын талаар сурч мэдээрэй.
“Dale Carnegie Training was the catalyst that got us through some challenging times and allowed our leadership team to focus on common goals that were better understood by nearly everyone. Dale Carnegie Training changed the look and feel of our organization.”
 
Edward M. D’Alba, PE
President, Urban Engineering, Inc.

Үйлчилгээний сургалтанд өнөөдөр элсэх

Таны сонирхож магадгүй үйлчилгээний аргууд:
Ta kontakt
Kontakt oss når som helst for å stille spørsmål og finne mer ut om utvikling av ferdighetene du trenger for å lykkes både på jobben og i dagliglivet.
Logo
Informasjonen du gir vil bli brukt i samsvar med vilkårene i vår retningslinjer for personvern.
Sende inn
©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.