Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Vår unike tilnærming

En rik historie og en inovativ metode som er bevist å gi resultater, har gjort Dale Carnegie i stand til å utvikle mennesker og selskaper over hele verden.

Hva gjør at Dale Carnegie er annerledes?

Over 100 år med erfaring og kompetansebygging gjør Dale Carnegie til en leder i bransjen.

Prestasjonsendring Pathway

The Dale Carnegie experience engasjerer studerende fra deres første kontakt via oppfølging og støtte til å styrke nøkkelholdninger. Vår metodikk støtter utviklingen av kunnskaper og vaner som trenger å gjennomgå en betydelig opprustning. Vi tror at det emosjonelle er like viktig som det adferdsmessige. Det er grunnen til at vår Performance Change Pathway™ viser vår bevisste tilnærming til å skape opplæringsprogrammer som gir forbedret ytelse.
performance change pathway
Dale Carnegie's Performance Change Pathway™ omfatter fem nøkkelkomponenter: Input, bevissthet, erfaring, opprettholdelse og resultat. Vi er klar over at disse komponentene er avgjørende for designet og leveringen av våre programmer. De skaper en kontinuerlig læringsbane for at deltakerne skal drive frem organisatoriske resultater.

Se på dette som din verktøykasse for forandring

Prosessen vår innebærer at vi finner din organisasjons behov, for så å lage en skreddersydd løsning ved bruk av Dale Carnegies metode. Vi følger en fem-stegs prosess, med fokus på menneskene i selskapet.
Process Steps Infographic OvalProcess Steps Infographic Arc Intent InquireInvolveInnovateImpact
Vi samarbeider om å sette mål

Sammen med ledergruppen og andre nøkkelpersoner i selskapet, tydeliggjør vi hvilke resultater selskapet ønsker å oppnå i fremtiden.

Vi identifiserer behov

Vi utreder hvor organisasjonen er i dag, hvor dere skal, og hvilke prosesser som skal iverksettes for å komme dit.

Vi involverer alle

Vi benytter kartleggingsverktøy og involverer nøkkelpersoner for å forankre prosessen hos alle involverte..

Vi starter en postitiv forandring

Vi utvikler praktiske metoder som bidrar til løfte kompetansen til medarbeiderne og resultatene til selskapet.

Vi skaper resultater

Vi måler effekten basert på definerte resultatmål.

Sertifikater er et bevis på din oppnåelse

Tenk på Dale Carnegies sertifikater som et bevis på din bragd, som du kan benytte på din CV. Medarbeidere legger merke til de, og potensielle arbeidsgivere søker etter de.

Få ditt sertifikat

Flere av Dale Carnegies programmer er ettertraktet hos selskaper og arbeidsgivere.

Våre metoder skaper skuksess

Utforsk våre case-studier som viser hvordan Dale Carnegie sin metode fungerer i praksis.
: