Vår unike tilnærming

En rik historie og en inovativ metode som er bevist å gi resultater, har gjort Dale Carnegie i stand til å utvikle mennesker og selskaper over hele verden.

Hva gjør at Dale Carnegie er annerledes?
Over 100 år med erfaring og kompetansebygging gjør Dale Carnegie til en leder i bransjen.

Se på dette som din verktøykasse for forandring

Prosessen vår innebærer at vi finner din organisasjons behov, for så å lage en skreddersydd løsning ved bruk av Dale Carnegies metode. Vi følger en fem-stegs prosess, med fokus på menneskene i selskapet.

Process Steps Infographic Oval Process Steps Infographic Arc Intent Inquire Involve Innovate Impact Process Steps Infographic
 • Vi samarbeider om å sette mål
  Sammen med ledergruppen og andre nøkkelpersoner i selskapet, tydeliggjør vi hvilke resultater selskapet ønsker å oppnå i fremtiden.
 • Vi identifiserer behov
  Vi utreder hvor organisasjonen er i dag, hvor dere skal, og hvilke prosesser som skal iverksettes for å komme dit.
 • Vi involverer alle
  Vi benytter kartleggingsverktøy og involverer nøkkelpersoner for å forankre prosessen hos alle involverte.
 • Vi starter en postitiv forandring
  Vi utvikler praktiske metoder som bidrar til løfte kompetansen til medarbeiderne og resultatene til selskapet.
 • Vi skaper resultater
  Vi måler effekten basert på definerte resultatmål.

Sertifikater er et bevis på din oppnåelse

Tenk på Dale Carnegies sertifikater som et bevis på din bragd, som du kan benytte på din CV. Medarbeidere legger merke til de, og potensielle arbeidsgivere søker etter de.

Badge Grid Icon
Badge Grid Icon
Badge Grid Icon
Badge Grid Icon
Badge Grid Icon
Split Content Panel Icon

Få ditt sertifikat

Flere av Dale Carnegies programmer er ettertraktet hos selskaper og arbeidsgivere.

Inline Cta Icon

Våre metoder skaper skuksess

Utforsk våre case-studier som viser hvordan Dale Carnegie sin metode fungerer i praksis.

Se case-studier