Vår unike tilnærming

En rik historie og en inovativ metode som er bevist å gi resultater, har gjort Dale Carnegie i stand til å utvikle mennesker og selskaper over hele verden.

Hva gjør at Dale Carnegie er annerledes?
Over 100 år med erfaring og kompetansebygging gjør Dale Carnegie til en leder i bransjen.

Se på dette som din verktøykasse for forandring

Prosessen vår innebærer at vi finner din organisasjons behov, for så å lage en skreddersydd løsning ved bruk av Dale Carnegies metode. Vi følger en fem-stegs prosess, med fokus på menneskene i selskapet.

Vi samarbeider om å sette mål Vi identifiserer behov Vi involverer alle Vi starter en postitiv forandring Vi skaper resultater
 • Intent
  Sammen med ledergruppen og andre nøkkelpersoner i selskapet, tydeliggjør vi hvilke resultater selskapet ønsker å oppnå i fremtiden.
 • Inquire
  Vi utreder hvor organisasjonen er i dag, hvor dere skal, og hvilke prosesser som skal iverksettes for å komme dit.
 • Involve
  Vi benytter kartleggingsverktøy og involverer nøkkelpersoner for å forankre prosessen hos alle involverte.
 • Innovate
  Vi utvikler praktiske metoder som bidrar til løfte kompetansen til medarbeiderne og resultatene til selskapet.
 • Impact
  Vi måler effekten basert på definerte resultatmål.

Sertifikater er et bevis på din oppnåelse

Tenk på Dale Carnegies sertifikater som et bevis på din bragd, som du kan benytte på din CV. Medarbeidere legger merke til de, og potensielle arbeidsgivere søker etter de.

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon

Få ditt sertifikat

Flere av Dale Carnegies programmer er ettertraktet hos selskaper og arbeidsgivere.

Icon

Våre metoder skaper skuksess

Utforsk våre case-studier som viser hvordan Dale Carnegie sin metode fungerer i praksis.

Se case-studier