icon 面对面课程

Kommunikasjon og lederskap

Kommunikasjon og lederskap - Et intensivt og praktisk lederskapsprogram for deg som vil bli en

课程概述

I år vil flere hundre ledere og nøkkelpersoner løfte prestasjonene sine til et nytt nivå gjennom Kommunikasjon og lederskap. Du kan være en av dem.

Icon

学习内容

Verden utvikler seg, gjør du? Kommunikasjon og lederskap handler om å bygge på hvem du allerede er, og få fram de egenskapene som trengs for å lykkes i et arbeidsmarked i stadig utvikling. Du vil utvikle dine sosiale evner, styrke relasjonene dine, lære deg å håndtere stress, press og raske endringer.

Icon

学习原因

I et arbeidsmarked i stadig utvikling krevers det mer og mer av deg som leder.

Icon

学习效果

Bli bedre rustet til å kommunisere med gjennomslagskraft, løse problemer og være en mer effektiv leder. Du vil også utvikle en trygghet til å ta tak i utfordringer.

注册该课程

Page 1
Next

您从另一个地点添加了课程。

您一次只能向购物车购买或添加同一地点的课程。
没关系!您仍然可以购买该课程,我们将移除您之前选择的地点,并将其替换为当前地点。

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie