Last day to register for High Impact Presentations! Register Now
 

บล็อก เดล คาร์เนกี ประเทศไทย

รวมบทความเกี่ยวกับการฝึกอบรม พัฒนาตนเองและองค์กร
Teamwork and collaboration

Leadership Training: 4 รูปแบบการตัดสินใจ ผู้นำองค์กรควรตัดสินใจอย่างไรในยุคดิจิทัล?

AUTHOR | SEP 20, 2021


 ฝึกอบรม Leadership Training ผ่าน 4 รูปแบบการตัดสินใจของผู้นำในยุคแห่งข้อมูล เพื่อให้ผู้นำทุกท่านตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม

Teamwork and collaboration

ผู้นำที่มี Leadership Competency ควรชี้นำ 3 สิ่งนี้ภายในองค์กร 

AUTHOR | AUG 29, 2021

 


Leadership Competency เป็นทักษะที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับบุคลากรและองค์กรได้อย่างมหาศาล แต่ผู้นำสามารถใช้ทักษะนี้ชี้นำองค์กรในด้านไหนได้บ้าง?

อ่านเพิ่มเติม

Teamwork and collaboration

Teamwork and Collaboration เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำงานร่วมกัน องค์กรโดยรวมควรจะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากน้อยแค่ไหน และควรสนับสนุนอย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม

Teamwork and collaboration

ทักษะ Learning Agility เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมาก ถ้าหากองค์กรของท่านยังไม่ทราบถึงสิ่งนี้ดี สถาบัน เดล คาร์เนกี จะมาแนะนำให้เอง

อ่านเพิ่มเติม

Teamwork and collaboration

Virtual Team Building สามารถสร้างการทำงานเป็นทีม และสานสัมพันธ์บุคลากรในยุคดิจิทัล ที่ทุกคนไม่พบหน้ากันได้อย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม

Teamwork and collaboration

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตาม ล้วนต้องมีการทำงานเป็นทีมเสมอ ซึ่งทีมที่ดีก็จะส่งผลดีให้กับองค์กรด้วยเช่นกัน  ทีมจะสร้างสิ่งใดให้องค์กรได้บ้างนั้น สามารถหาคำตอบได้กับสถาบันเดล คาร์เนกี (Dale Carnegie)

อ่านเพิ่มเติม

Teamwork and collaboration

ถึงแม้ว่า Employee Engagement อาจจะยังไม่เป็นที่นิยมภายในองค์กรมากนัก แต่สิ่งนี้เป็นแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติที่ไม่ควรมองข้าม มีความสำคัญอย่างไร? สถาบันเดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบ

อ่านเพิ่มเติม

Teamwork and collaboration

Public Speaking เป็นทักษะที่หลายๆ องค์กรให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม แล้วทำไมทักษะนี้จึงเป็นสิ่งที่องค์กรต่างตามหา? Dale Carnegie จะมาบอกคำตอบให้คุณในบทความนี้

อ่านเพิ่มเติม

Teamwork and collaboration

Teamwork and Collaboration เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาในการทำงานทุกด้าน Dale Carnegie จึงจะบอกถึงข้อสำคัญต่างๆ ที่ทุกท่านควรคำนึงถึงขณะร่วมงานกับผู้อื่น

อ่านเพิ่มเติม

Teamwork and collaboration

ผู้นำในองค์กรต่างมี Leadership Competency เพื่อจะสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จแก่บุคลากรและองค์กรโดยรวม

 

อ่านเพิ่มเติม

Teamwork and collaboration

Leadership training เดล คาร์เนกี ประเทศไทย, เดล คาร์เนกี ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพในตัวบุคคลและองค์กรมาแล้วทั่วโลก กว่าศตวรรษ

Teamwork and collaboration

การบริการลูกค้าถือเป็นหนึ่งสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ ซึ่งพนักงานบริการควรมีทักษะและตระหนักถึงข้อสำคัญต่างๆ ในการให้บริการ

Teamwork and collaboration

การทำงานในองค์กรเดียวกันแต่ห่างไกลกัน อาจทำให้บุคลากรขาดความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ซึ่ง Virtual Team Building สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้

Teamwork and collaboration

Teamwork and collaboration

AUTHOR | April 27, 2021


แนวคิด Learning Agility คือ การปรับเปลี่ยนการทำงานให้คล่องตัว รวดเร็ว และเห็นผลลัพธ์ในระยะเวลาอันสั้น ยังรวมไปถึงการที่บุคคลมีความต้องการศึกษาหาความรู้อย่างรอบด้านในหลายๆ แขนง และทำความเข้าใจ พร้อมทั้งเชื่อมโยงหลักการที่เป็นแก่นสำคัญแขนงต่างๆ เหล่านั้น โดยนำหลักการสำคัญจากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรามีความเชี่ยวชาญอยู่เดิม นำไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น 

ทักษะการบริการลูกค้า

การดำเนินธุรกิจหรือองค์กร นอกจากการบริหารบุคลากรและระบบการทำงานภายในแล้ว ยังต้องคำนึงถึง ลูกค้าหรือผู้ที่มาใช้บริการด้วย เพราะถึงแม้จะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าคู่แข่งทั้งหมด แต่ถ้าหากการบริการลูกค้าเป็นที่ไม่พึงพอใจ โอกาสที่จะพัฒนาธุรกิจจะลดลง และเสี่ยงต่อการเสียลูกค้าไปอีกด้วย เพราะ “An amazed customer is a loyal customer” ถ้าหากสามารถบริการลูกค้าให้ประทับใจได้ ลูกค้าก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อธุรกิจ

Learning Agility

Learning Agility

AUTHOR | April 27, 2021


แนวคิด Learning Agility คือ การปรับเปลี่ยนการทำงานให้คล่องตัว รวดเร็ว และเห็นผลลัพธ์ในระยะเวลาอันสั้น ยังรวมไปถึงการที่บุคคลมีความต้องการศึกษาหาความรู้อย่างรอบด้านในหลายๆ แขนง และทำความเข้าใจ พร้อมทั้งเชื่อมโยงหลักการที่เป็นแก่นสำคัญแขนงต่างๆ เหล่านั้น โดยนำหลักการสำคัญจากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรามีความเชี่ยวชาญอยู่เดิม นำไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น 

image

Public Speaking

AUTHOR | April 27, 2021


แนวคิด Learning Agility คือ การปรับเปลี่ยนการทำงานให้คล่องตัว รวดเร็ว และเห็นผลลัพธ์ในระยะเวลาอันสั้น ยังรวมไปถึงการที่บุคคลมีความต้องการศึกษาหาความรู้อย่างรอบด้านในหลายๆ แขนง และทำความเข้าใจ พร้อมทั้งเชื่อมโยงหลักการที่เป็นแก่นสำคัญแขนงต่างๆ เหล่านั้น โดยนำหลักการสำคัญจากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรามีความเชี่ยวชาญอยู่เดิม นำไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น 

image

Virtual team Building

AUTHOR | April 27, 2021


ในองค์กรต่างๆ ล้วนมีบุคลากรที่หลากหลาย ทว่ากลับมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อดำเนินงานองค์กรให้สัมฤทธิผล ดังนั้นการสร้างทีมสัมพันธ์ (team building) จึงสำคัญ อีกทั้งปัญหาของความแตกต่างระหว่างวัยที่ส่งผลต่อวิธีการคิด การแสดงออก ความเข้าใจของบุคลากรแต่ละช่วงวัยนั้นถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ผนวกเข้ากับวัฒนธรรมอาวุโสที่จำเป็นจะต้องหาจุดกึ่งกลางในการปรับ ไม่เพียงเท่านั้น การหาความสมดุลระหว่างความสามารถในการทำงาน ภาวะการเป็นผู้นำ คุณวุฒิ เพศสภาพ ก็ยังเป็นปัจจัยหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น ย่อมส่งผลถึงองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม

image

Change Leadership

AUTHOR | April 27, 2021


การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เป็นสิ่งพึงกระทำขององค์กรที่ถ้าหากละเลยแล้ว องค์กรจะไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองและกฎหมาย ฯลฯ ผู้นำองค์กรจะต้องเป็นผู้ที่เริ่มการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง หรือก็คือการมี “ภาวะผู้นำเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)” ที่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ และเป็นหนึ่งใน Leadership Competency หรือทักษะความเป็นผู้นำที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ

talk bubbles

TEXT

TEXT

About Dale Carnegie Utah

A rich history and a proven, innovative process has connected Dale Carnegie training to people around the world seeking real transformation and impactful results.

Joe Hart

About the Host

In 2015, Joe Hart became the President / CEO of Dale Carnegie, the worldwide leader in professional development, performance improvement, leadership training, and employee engagement. As with millions of other people, the Dale Carnegie Course has had a profound and transformational impact on Joe's life. He is excited to serve as the leader of this tremendous organization and to work with an amazing and talented team to help individuals and businesses unlock their greatness and to perform at their very best.

GET STARTED NOW

What are you waiting for?

Contact Us
ติดต่อเราได้ทุกเมื่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่คุณต้องการเพื่อบรรลุความสำเร็จที่ทำงานและในชีวิตประจำวัน
Logo
ข้อมูลที่คุณให้จะถูกนำไปใช้ตามข้อกำหนดของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว.
: